Komunikat MEN w sprawie zmiany sposobu nadzoru nad postępowaniem konkursowym na stanowisko dyrektora publicznej szkoły

Data publikacji: 26 marca 2010 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Sejm RP uchwalił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Przedmiotem regulacji jest zmiana brzmienia art. 5c pkt 1, poprzez wykreślenie z jego treści odesłania do art. 36a ust. 12 ustawy.  Oznacza to, że nadzór nad postępowaniem konkursowym na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki został przypisany organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa).

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Sejm RP uchwalił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Przedmiotem regulacji jest zmiana brzmienia art. 5c pkt 1, poprzez wykreślenie z jego treści odesłania do art. 36a ust. 12 ustawy.  Oznacza to, że nadzór nad postępowaniem konkursowym na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki został przypisany organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa).

Prace nad uwzględnieniem uchwalonej zmiany w projekcie rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

Nowelizacja została przyjęta przez Sejm 4 marca 2010 r. Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała przedmiotową nowelizację. Senat RP przyjął 12 marca br. ustawę bez poprawek.

Z uwagi na powyższe, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło prace nad zmianą brzmienia projektu rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, który został opublikowany na stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej 28 stycznia 2010 r. Podjęte prace legislacyjne zmierzają do uwzględnienia zmiany uchwalonej przez Sejm RP 4 marca 2010 r.

Nowe rozporządzenie - do 23 kwietnia 2010 r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej został zobowiązany do wydania nowego rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej w terminie do dnia 23 kwietnia 2010 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej dołoży wszelkich starań, aby wspomniane rozporządzenie, uwzględniające zmienione brzmienie przepisu art. 5c pkt 1 ustawy o systemie oświaty, ukazało się przed tym terminem.

Z uwagi na fakt, że Prezydent RP ma 21 dni na podpisanie ustawy oraz że  ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia, organy prowadzące publiczne szkoły, przedszkola lub placówki powinny dążyć do zakończenia prowadzonych postępowań konkursowych do 23 kwietnia 2010 roku

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel