Komunikat MEN w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego

Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.
Poleć znajomemu

Trybunał Konstytucyjny wydał 2 grudnia orzeczenie w sprawie wniosku grupy posłów o stwierdzenie niezgodności rozporządzenia MEN z 13 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - z niektórymi przepisami Konstytucji RP i ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Trybunał nie uwzględnił wymienionego wniosku.

Rozporządzenie - bez zmian

W związku z orzeczeniem Trybunału, Minister Edukacji Narodowej nie planuje zmiany rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w zakresie wliczania oceny z etyki bądź religii do średniej ocen na świadectwie szkolnym.

Etyka bądź religia - prace w toku

Jednocześnie trwają prace dotyczące możliwości wprowadzenia obowiązku uczęszczania uczniów na zajęcia z etyki bądź religii wybranego wyznania.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel