Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania z 0,6% rezerwy likwidacji szkód w szkołach i placówkach oświatowych spowodowanych przez powódź

Data publikacji: 29 maja 2010 r.
Poleć znajomemu

Ze względu na znaczne zniszczenia materialne w obiektach oświatowych, spowodowane przez powódź i podtopienia, które wystąpiły na terenie wielu jednostek samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu z Ministrem Finansów wstrzymano rozpatrywanie wniosków według „Kryteriów podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010".

Wnioski o dofinansowanie likwidacji szkód spowodowanych powodzią

W aktualnych uwarunkowaniach będą rozpatrywane wyłącznie wnioski jednostek samorządu terytorialnego o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 z 0,6 % rezerwy, dotyczące dofinansowania likwidacji szkód w obiektach szkolnych spowodowanych zdarzeniami wywołanymi przez żywioły.

Wnioski powinny być sporządzone:

  • na określonym formularzy (wzór formularza)  i
  • udokumentowane kopią protokołu komisji powołanej przez wojewodę do oszacowania strat powstałych w wyniku powodzi lub innego żywiołu.
Wnioski powinny być składane niezwłocznie po oszacowaniu strat.
W przypadku obiektów ubezpieczonych możliwe jest złożenie wniosków przed zakończeniem procedury związanej z uzyskaniem odszkodowania, z tym, że po ustaleniu kwoty odszkodowania wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia wniosku o informację dotyczącą kwoty uzyskanego odszkodowania.
Wnioski należy składać w dwóch kompletnych egzemplarzach i kierować je do Ministerstwa Edukacji Narodowej na następujący adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
Procedura rozpatrywania wniosków

Wnioski jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 z 0,6% rezerwy po ich zweryfikowaniu będą przedkładane do zaopiniowania Stronie Samorządowej Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego a następnie przekazywane do Ministra Finansów - dysponenta 0,6% rezerwy, celem realizacji.

Za realizację zadań związanych z podziałem 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej odpowiedzialni są pracownicy Wydziału Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN.

Źródło informacji:

  • strona internetowa MEN

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel