Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz trzeciej części egzaminu gimnazjalnego dotyczącej wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego

Data publikacji: 27 stycznia 2009 r.
Poleć znajomemu

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na lata szkolne 2009/2010, 2010 i 2011/2012 nie ulegną zmianie w porównaniu do warunków i trybu obowiązujących dotychczas.

W roku szkolnym 2008/2009 zostanie po raz pierwszy przeprowadzony egzamin gimnazjalny składający się nie z dwóch, tak jak w poprzednich latach szkolnych, a z trzech części. Trzecia część obejmie wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. Zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), uczniowie przystąpią do tej części egzaminu z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Ponieważ w gimnazjach publicznych obowiązuje nauczanie jednego języka obcego nowożytnego, a w wielu gimnazjach publicznych jest również nauczany drugi język obcy nowożytny w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych, uczniowie obowiązani są zdawać trzecią część egzaminu z tego języka obcego, który jest przedmiotem obowiązkowym (uczniowie nie mają prawa wyboru).

Nieco inna sytuacja dotyczy gimnazjów niepublicznych, w których obowiązkowymi przedmiotami mogą być dwa języki obce nowożytne i wtedy uczniowie mogą wybrać na egzaminie jeden z tych języków.

Ponieważ sytuacja dotycząca nauczania języków obcych w gimnazjach jest bardzo zróżnicowana ( w wielu gimnazjach obowiązkowy język obcy jest kontynuacją języka obcego nauczanego w szkole podstawowej, w wielu innych gimnazjach nauczanie obowiązkowego języka obcego prowadzone jest od poziomu zerowego, w wielu gimnazjach funkcjonują oddziały dwujęzyczne, w wielu gimnazjach niepublicznych obowiązuje nauczanie dwóch języków obcych), w trzech kolejnych latach szkolnych (2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011) wynik trzeciej części egzaminu gimnazjalnego nie będzie brany pod uwagę w trakcie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki z tej części zostaną wykorzystane przez szkoły do analizy i podniesienia jakości nauczania języka obcego nowożytnego. Uczniowie oprócz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej i z części matematyczno - przyrodniczej, otrzymają odrębne zaświadczenie o wynikach trzeciej części tego egzaminu. Do punktacji obowiązującej w zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych będą brane, tak jak dotychczas, tylko wyniki uzyskane z dwóch pierwszych części tego egzaminu. Wyniki trzeciej części mogą być wykorzystane do rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Drugim istotnym elementem decydującym o tym, by w ww. trzech kolejnych latach szkolnych wynik trzeciej części egzaminu gimnazjalnego nie był brany pod uwagę w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych jest zmiana podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjach, która zacznie obowiązywać od roku szkolnego 2009/2010. Zgodnie z nową podstawą programową w gimnazjum obowiązywać będzie nauczanie dwóch języków obcych nowożytnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotuje na rok szkolny 2011/2012 arkusze egzaminacyjne dostosowane do nowej podstawy programowej, w tym do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego w zakresie języka obcego nowożytnego.

Podsekretarz Stanu

Zbigniew Marciniak

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel