Komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2012 r.

Data publikacji: 13 lipca 2010 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor CKE podał do publicznej wiadomości wykaz olimpiad przedmiotowych, których organizację inicjuje, koordynuje, nadzoruje lub zleca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania i których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2012 r.

Wykaz olimpiad

Podstawą podania wykazu jest § 60 ust. 6 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. i § 71 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 8 kwietnia 2008 r.

Zwolnienie z egzaminu maturalnego będzie możliwe na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

Lp.

Nazwa olimpiady

Zwolnienie z przedmiotu

1.

Olimpiada Artystyczna

- sekcja plastyki

historia sztuki

- sekcja muzyki

historia muzyki

2.

Olimpiada Biologiczna

biologia

3.

Olimpiada Chemiczna

chemia

4.

Olimpiada Filozoficzna

filozofia

5.

Olimpiada Fizyczna

fizyka i astronomia

6.

Olimpiada Geograficzna*

geografia

7.

Olimpiada Historyczna

historia

8.

Olimpiada Informatyczna

informatyka

9.

Olimpiada Języka Angielskiego

język angielski

10.

Olimpiada Języka Białoruskiego

język białoruski

11.

Olimpiada Języka Francuskiego

język francuski

12.

Olimpiada Języka Łacińskiego

język łaciński i kultura antyczna

13.

Olimpiada Języka Niemieckiego

język niemiecki

14.

Olimpiada Języka Rosyjskiego

język rosyjski

15.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

język polski

16.

Olimpiada Matematyczna

matematyka

17.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

wiedza o społeczeństwie

18.

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

wiedza o społeczeństwie


* Do r. szk. 2009/2010 pod nazwą Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel