Komunikat z dnia 8 stycznia 2009 r.

Data publikacji: 27 stycznia 2009 r.
Poleć znajomemu

  1. Departament Strategii uprzejmie informuje, iż nauczyciele, którzy na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542) z dniem 1 stycznia 2009 r. zostali skreśleni z listy ekspertów, zostaną powtórnie z urzędu wpisani na listę na mocy art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, z dniem wejścia w życie wymienionej ustawy, tj. z dniem 22 stycznia 2009 r.


  2. Ww. nauczyciele, którzy nie złożą do dnia 31 grudnia 2010 r. ministrowi właściwemu ds. oświaty i wychowania dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia dla kandydatów na ekspertów, zostaną skreśleni z tej listy z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2011 r.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel