Kwota subwencji niższa dla uczniów uczących się poza szkołą

Data publikacji: 4 stycznia 2016 r.
Poleć znajomemu

Od początku roku 2016 zmieniły się zasady finansowania uczniów objętych edukacją domową. Kwota subwencji na takiego ucznia stanowi w przybliżeniu 0,6 kwoty subwencji naliczanej na pozostałe dzieci. Niższe koszty wynikają z mniejszych nakładów na uczniów nauczanych w domu.

Finansowanie edukacji domowej na nowych zasadach

Do 2015 r. uczniowie w tzw. edukacji domowej byli finansowani na zasadach przewidzianych dla wszystkich uczniów w systemie edukacji. Od 2016 r. uczniowie ci są objęci niższą subwencją niż przeznaczona na uczniów kształcących się w szkołach. Wynika to z formy, czyli przede wszystkim z tego, że dzieci te uczą się w domach, stąd nie ma potrzeby przeznaczania na nie kwoty subwencji jak dla ucznia uczącego się w szkole.

Kwoty przeznaczane na takie dzieci obejmują m.in. klasyfikację oraz ewentualne zajęcia dodatkowe - jeśli rodzice wyrażają taką wolę.

Mniej środków od samorządów dla uczniów z nauczaniem domowym

Wysokość kwoty subwencji w 2015 r. przypadająca na uczniów, w tym kształcących się poza szkołą, to średnio w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów prawie 7,5 tys. zł, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych - ok. 6 tys. zł. Samorząd ma swobodę w dysponowaniu tymi środkami, ale na uczniów kształcących się w edukacji domowej przypisanych do szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ma obowiązek przekazać dotację na zasadach określonych w art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty.

Liczba dzieci objętych edukacją domową w bieżącym roku szkolnym przekroczyła 6 tys., z czego ponad 5 tys. jest zarejestrowana w szkołach niepublicznych.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz.U. poz. 2294).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel