7 zmian w subwencji oświatowej na 2016 rok

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 28 grudnia 2015 r.
Poleć znajomemu
7 zmian w subwencji oświatowej na 2016 rok

Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. Rozporządzenie wchodzi w życie z początkiem stycznia.

Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. przewiduje:

  1. wyższą wartość wagi dla uczniów klas I-III szkół podstawowych - o 50%,
  2. wyższą wartość wag dla placówek realizujących zadania pozaszkolne na terenie odpowiednio powiatu i województwa,
  3. nowe rozwiązanie w zakresie finansowania uczniów szkół położonych w miastach, które przekroczyły próg 5.000 mieszkańców - rozwiązanie to będzie polegać na stopniowym obniżaniu subwencji naliczanej wagami P1 i P2 w wyniku redukcji liczby uczniów - najpierw o 33%, a w kolejnym roku o 67%,
  4. zmianę obecnego sposobu uwzględniania w zasadach podziału subwencji uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą - koszt kształcenia takich uczniów nie zależy bowiem od położenia placówki,
  5. zmianę zasad finansowania uczniów należących do mniejszości narodowych, etnicznych, społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów pochodzenia romskiego - m.in. utworzono dodatkową wagę dla uczniów objętych dodatkową nauką języka polskiego (P34),
  6. nową wagę P10 - w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono m.in. wyższą wagę dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży o wartości 0,12,
  7. wyższą wagę o wartości 0,23 dla uczniów szkół zawodowych - P11, a dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, będących młodocianymi pracownikami, realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, wyodrębniono nową wagę P12 o wartości 0,08.

Przeczytaj także: Wzrośnie subwencja oświatowa w roku 2016

Opracowanie: Monika Fidler

 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz.U. poz. 2294).
 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel