MEN: Będą podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 16 maja 2018 r.
Poleć znajomemu
MEN: Będą podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.

O 15,8%  mają wzrosnąć płace nauczycieli do stycznia 2020 roku. Nie oznacza to jednak aż tak wysokiego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Planowane podwyżki uwzględniają także wzrost wysokości dodatków pochodnych od płacy zasadniczej.

Potwierdzenie zapowiedzi wzrostu wynagrodzenia nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej podtrzymuje deklarację wprowadzenia plany podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o ok. 15,8 % w ciągu trzech lat. Pierwszy wzrost płacy nastąpił 1 kwietnia 2018 r., a kolejne podwyżki planowane są na styczeń 2019 r. oraz styczeń 2020 r.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli nie wzrośnie aż tak bardzo

Jednocześnie w swojej informacji, resort edukacji podkreśla, że wynagrodzenie nauczycieli to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale także:

 1. dodatek za wysługę lat,
 2. dodatek wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej,
 3. dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu,
 4. dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy,
 5. dodatek funkcyjny nauczyciela doradcy,
 6. dodatek funkcyjny nauczyciela konsultanta,
 7. dodatek za warunki pracy,
 8. dodatek za uciążliwość pracy,
 9. nagroda jubileuszowa,
 10. nagroda ze specjalnego funduszu nagród,
 11. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
 12. dodatek motywacyjny,
 13. dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 14. odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
 15. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.

Część dodatków przepisy uzależniają wprost od wysokości wynagrodzenia zasadniczego i są to m.in.:

 • dodatek za wysługę lat,
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.
Wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego wzrastają również dodatki od niego zależne.

Jak resort edukacji widzi podwyżki od 1 kwietnia 2018 r.

Dla nauczycieli posiadających najwyższy poziom wykształcenia (tj. posiadający tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym), wzrost wynagrodzenia prezentuje poniższa tabela:

Stopień awansu zawodowego

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego o:

Wzrost średniego wynagrodzenia o:

Nauczyciel stażysta

123 zł

 (do kwoty 2.417 zł)

147,28 zł

(do kwoty 2.900,20 zł)

Nauczyciel kontraktowy

126  zł

(do kwoty 2.487 zł)

163,48 zł

(do kwoty 3.219,22 zł)

Nauczyciel mianowany

143 zł

(do kwoty 2.824 zł)

212,09 zł

(do kwoty 4.176,29 zł)

Nauczyciel dyplomowany

168 zł

(do kwoty 3.317 zł)

271 zł

(do kwoty 5.336,37 zł)

MEN podkreśla, że wynagrodzenie średnie jest ustawowo gwarantowane dla grup nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Samorządy zobowiązane są do wypłaty dodatku uzupełniającego, w przypadku niezrealizowania obowiązku wypłacenia wynagrodzenia średniego w grupach awansu.

W praktyce oznacza to, że deklarowana podwyżka dla nauczycieli będzie odnosiła się do średnich wynagrodzeń a nie samej płacy zasadniczej.

Źródło:

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel