MEN: Dowóz uczniów niepełnosprawnych od 1 września 2017 r.

Data publikacji: 28 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
MEN: Dowóz uczniów niepełnosprawnych od 1 września 2017 r.

Gminy będą musiały zapewnić bezpłatny transport do szkół i ośrodków, a także opiekę w czasie przejazdu uczniom niepełnosprawnym na takich samych zasadach jak dotychczas – informuje resort edukacji. Dotyczy to również uczniów kontynuujących naukę w gimnazjach.

Bezpłatny dowóz przysługuje do…

1) najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – niepełnosprawnym dzieciom 5- i 6-letnim oraz którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego,

2) najbliższej szkoły podstawowej – uczniom: niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym,  słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

3) najbliższej szkoły ponadpodstawowej – uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,

4) ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, który nie musi być najbliższy miejscu zamieszkania: dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24. rok życia; dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim –  do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25. rok życia.

W przypadku niepełnosprawnych uczniów, którzy kontynuują naukę w dotychczasowych gimnazjach, gminy mają nadal obowiązek zapewnić im bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do tej szkoły.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel