Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

MEN: liczba szkół, które mogą ulec likwidacji

Data publikacji: 13 marca 2012 r.
Poleć znajomemu

Do 29 lutego 2012 r. samorządy musiały zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły m.in.: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów) oraz kuratora oświaty. Do 1 września jest czas na dialog władz samorządowych z lokalną społecznością na temat podstaw podjęcia takiej decyzji oraz sposobów zabezpieczenia warunków dalszej nauki dla uczniów, które powinny być zapewnione w lepszych lub podobnych warunkach edukacyjnych. W trakcie dyskusji samorząd może odstąpić od zamiaru likwidacji szkoły.

Likwidacja szkoły nie zawsze oznacza konieczność zmiany miejsca nauki dla uczniów

Należy zwrócić uwagę, że uchwały intencyjne w sprawie likwidacji szkół dotyczą szeregu sytuacji organizacyjnych:

 1. faktycznej likwidacji szkoły,
 2. zamknięcia pustej szkoły,
 3. przekazania szkoły innemu organowi prowadzącemu niż samorząd terytorialny,
 4. wygaszania szkoły w związku z zniknięciem podstawy prawnej do jej dalszego funkcjonowania (przykład liceów profilowanych).
Jedynie w pierwszym przypadku mamy do czynienia z koniecznością zmiany miejsca nauki dla uczniów. Pozostałe przypadki należy więc traktować jako działania organizacyjne a nie likwidacyjne, choć w opisanej prawem procedurze przekształcane szkoły muszą przejść przez fazę „likwidacyjną".
Spadek liczby uczniów wymusza zmiany organizacyjne w szkołach

Główny kontekst dla całego procesu likwidacji szkół stanowi niż demograficzny, gdyż od roku szkolnego 2005/2006 do roku 2011/2012 liczba uczniów w polskim systemie oświaty spadła o 1,118 mln uczniów. W szkołach dla dzieci i młodzieży (bez policealnych) w tym okresie liczba uczniów zmalała o 1,113 mln.

Likwidacja  w cyfrach - szkoły dla dzieci i młodzieży

Samorządy, spośród 29 545 zarejestrowanych w Systemie Informacji Oświatowej, zapowiedziały zamiar likwidacji następującej liczby szkół i placówek (dane na dzień 6 marca):

 1. 727 szkół, które faktycznie są likwidowane (uczniowie wymagający przeniesienia do innych placówek). Część z nich będzie nadal istniała, ponieważ w miejsce szkoły publicznej prowadzonej przez samorząd powstaną szkoły publiczne lub niepubliczne prowadzone przez inny organ (np. stowarzyszenie). Uczniowie dalej będą się uczyli w tych samych budynkach, z tymi samymi nauczycielami, zmieni się tylko organ prowadzący szkołę.
 2. 292 szkoły dla dzieci i młodzieży, bez policealnych (duża część z uchwał o zamiarze likwidacji podjętych w tym roku przez samorządy dotyczy „pustych" szkół z zerową liczbą uczniów ).
 3. 133 szkoły dla dzieci i młodzieży, w tym 85 wygasających liceów profilowanych (do 2015 r.) - są to szkoły, do których uczęszczają uczniowie, a które są przekształcane lub wygaszane zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie szkolnictwa zawodowego - jak wygaszane licea profilowane oraz licea uzupełniające i technika uzupełniające.
Sześciolatki mogą „uratować” szkoły podstawowe przed likwidacją

Należy zwrócić również uwagę na czynnik, który w istotnym stopniu amortyzuje spadek liczby szkół podstawowych, którym jest obecność w nich dzieci sześcioletnich. W bieżącym roku szkolnym do pierwszych klas uczęszcza ponad 70 tys. sześciolatków. Średnia liczba uczniów w szkole podstawowej wynosi 160, co oznacza, że sześciolatki zapełniły statystycznie 440 szkół podstawowych. Ten czynnik będzie działał również w kolejnych latach, chroniąc wiele szkół podstawowych przed likwidacją.

Likwidacja w cyfrach - szkoły dla dorosłych

Oprócz szkół dla dzieci i młodzieży, jednostki samorządu terytorialnego podjęły uchwały o intencji likwidacji wobec szkół dla dorosłych (obecnie w Systemie Informacji Oświatowej jest zarejestrowanych 7710 szkół dla dorosłych), podając następujące powody:

 • 141 „pustych" szkół - z zerową liczbą uczniów,
 • 76 szkół likwidowanych z innych powodów (głównie spadek liczby uczniów).
Należy zaznaczyć, że poza wskazanymi przypadkami mamy również od tego roku do czynienia z procesem wdrażania nowych rozwiązań w kształceniu zawodowym. Obejmuje on przekształcania, bądź stopniowego wygaszania z mocy prawa niektórych typów szkół. Zmiany te dotyczą 98 szkół dla dorosłych wygaszanych lub przekształcanych w związku ze zmianami w szkolnictwie zawodowym.

Źródło informacji

 • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel