MEN o nowych wymaganiach w sprawie kamer w szkole

Data publikacji: 1 czerwca 2018 r.
Poleć znajomemu
MEN o nowych wymaganiach w sprawie kamer w szkole

Zdaniem resortu edukacji: nowy monitoring wizyjny w szkołach może działać tylko po spełnieniu wszystkich warunków wprowadzonych do ustawy Prawo oświatowe. To odpowiedź na pytanie, czy do czasu dostosowania się szkół do tych wymagań monitoring w szkole należy wyłączyć.

Nowe zasady dotyczące monitoringu w szkołach

Od 25 maja obowiązują nowe warunki w sprawie monitoringu w szkołach. Pomieszczenia z zainstalowanymi kamerami powinny zostać odpowiednio oznaczone, uczniowie i pracownicy - powiadomieni o monitoringu, zasady ochrony przechowywanych nagrań - zostać skonsultowane z organem prowadzącym. „Odnośnie konsultacji z organem prowadzącym szkołę, powiadomieniem na jeden dzień wcześniej pracowników oraz opinią organów szkoły, to przepisy te mają oddziaływać na monitoring wizyjny instalowany w i po dniu wejścia w życie ustawy – prawo nie działa wstecz” – podkreśla MEN. 

Monitoring wizyjny, który działał do tej pory w szkołach i placówkach, powinien przede wszystkim być zgodny z zasadami RODO. Jeżeli dyrektor wykazał lub wykaże zgodność z RODO, to nie jest konieczne jego wyłączenie. Pozostałe warunki powinny zostać dostosowane do art. 108a ustawy Prawo oświatowe.

3 miesiące na przechowywanie nagrań

Zgodnie z nowymi przepisami „jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia” dyrektor szkoły może wprowadzić w szkole monitoring. Nie powinien on jednak stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły lub placówki. Kamery nie powinny obserwować m.in. klas czy pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku pracowników (chyba że stosowanie monitoringu jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo i dozór majątku).

Nagrania obrazu szkoła powinna przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po tym czasie trzeba je zniszczyć.

Zgodnie z ustawą dyrektor szkoły uzgadnia także z organem prowadzącym środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować.

Konieczne poinformowanie uczniów o monitoringu

Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować uczniów o wprowadzeniu monitoringu (nie później niż 14 dni przed jego uruchomieniem), a monitorowane pomieszczenia muszą być oznakowane (nie później niż dzień przed włączeniem kamer).

Źródło:

  • Strona internetowa: www.samorzad.pap.pl

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel