MEN: Podręczniki i przybory szkolne uczniowie mogą zostawić w szkole

Data publikacji: 20 lutego 2018 r.
Poleć znajomemu
MEN: Podręczniki i przybory szkolne uczniowie mogą zostawić w szkole

Niektórzy uczniowie wciąż noszą ciężkie tornistry, choć jest obowiązek zapewnienia uczniom możliwość pozostawienia w szkole części podręczników i przyborów szkolnych. MEN planuje konferencje, zmianę przepisów i kampanię informacyjną na ten temat.

Obowiązek zapewnienia miejsca do przechowywania podręczników

Od 2009 roku dyrektorzy szkół mają obowiązek zapewnić możliwość pozostawienia w szkole części podręczników i przyborów szkolnych (§4a rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.). Obowiązek ten można zrealizować poprzez zakup szafek lub zorganizowanie innego miejsca, w którym uczniowie mogą pozostawić pomoce, które nie są potrzebne im w domu. Zbadań Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że większość badanych szkół wywiązuje się z tego obowiązku.  

Rozkład zajęć zgodny z bhp

Ponadto dyrektor szkoły jest zobowiązany do ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Musi być w nim jednocześnie zapewnione równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia  (art. 110 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe,  § 4 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. ).

MEN i GIS zorganizują konferencje na temat bhp uczniów w 16 województwach

Ministerstwo Edukacji Narodowej zawarło z Głównym Inspektorem Sanitarnym porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym, w ramach którego zostaną przeprowadzone konferencje merytoryczne skierowane do nauczycieli i dyrektorów szkół w 16 województwach. Tematem głównym będzie m.in. profilaktyka, bezpieczeństwo i higiena w szkole. 

Planowana także zmiana przepisów

Jednocześnie w MEN trwają prace nad nowelizacją przepisów rozporządzenia o bhp w szkołach i placówkach. Ministerstwo planuje również kampanię informacyjną, w której chce naświetlić problem przeciążonych tornistrów i jego wpływu na zdrowie ucznia. W ocenie resortu edukacji istotna w tym zakresie jest także rola rodziców uczniów, którzy powinni zachować rozsądek pakując plecaki dzieci do szkoły.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel