MEN pomoże dzieciom poszkodowanym przez nawałnice

Data publikacji: 22 lipca 2011 r.
Poleć znajomemu

W związku z nawałnicami, które przeszły przez Polskę w lipcu, MEN podjęło działania związane z pomocą dzieciom dotkniętych jej skutkami. Ministerstwo deklaruje: dofinansowanie do zakupu podręczników, organizację wyjazdów wakacyjnych oraz wsparcie samorządów w remontach zniszczonych szkół. Wnioski o odpowiednią pomoc można już składać!

Zasiłki i wyprawka - dla wszystkich uczniów dotkniętych skutkami nawałnic

MEN planuje przeznaczyć pieniądze na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych na cele edukacyjne w wysokości 1000 zł dla uczniów dotkniętych skutkami nawałnic. Dodatkowo uczniowie ci mogą ubiegać się o zasiłek szkolny, który może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznanie zasiłku szkolnego nie jest uzależnione od spełniania kryterium dochodowego. Wysokość zasiłku może jednorazowo wynosić 455 zł. W przypadku znacznego zmniejszenia dochodów w rodzinie uczniowie mogą także ubiegać się o stypendia szkolne, wypłacane w nowym roku szkolnym.

Koordynację wypłat wymienionych świadczeń przeprowadzają gminy właściwe miejscu zamieszkania osób poszkodowanych.
Wnioski o dofinansowania do podręczników przyjmują dyrektorzy szkół

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r.  „Wyprawka szkolna” uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych. Wnioski w tej sprawie przyjmują dyrektorzy szkół.

Organizacja wypoczynku - obowiązek kuratorium oświaty

Kuratoria oświaty mają zająć się organizowaniem wyjazdów edukacyjnych dla dzieci dotkniętych skutkami nawałnic. Na wypoczynek dzieci będą kierowane bez uwzględnienia kryterium dochodowego ich rodzin. Dofinansowanie zostanie przekazane w wysokości 1 000 zł na każde dziecko. Organizatorzy wyjazdów będą musieli zapewnić dzieciom opiekę psychologiczną oraz atrakcyjny programu rekreacyjno-wypoczynkowy.

Dofinansowanie kosztów remontów

MEN przypomina, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. ze środków 0,6% rezerwy w celu dofinansowania kosztów likwidacji szkód powstałych w obiektach szkół w wyniku zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych. Wnioski należy składać w dwóch kompletnych egzemplarzach i kierować je do MEN. Wnioski jednostek samorządu terytorialnego po ich zweryfikowaniu będą przedłożone do zaopiniowania Stronie Samorządowej Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a następnie przekazywane do Ministra Finansów - dysponenta 0,6% rezerwy.

Źródło informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel