MEN pomoże dzieciom poszkodowanym przez nawałnice

Data publikacji: 22 lipca 2011 r.
Poleć znajomemu

W związku z nawałnicami, które przeszły przez Polskę w lipcu, MEN podjęło działania związane z pomocą dzieciom dotkniętych jej skutkami. Ministerstwo deklaruje: dofinansowanie do zakupu podręczników, organizację wyjazdów wakacyjnych oraz wsparcie samorządów w remontach zniszczonych szkół. Wnioski o odpowiednią pomoc można już składać!

W związku z nawałnicami, które przeszły przez Polskę w lipcu, MEN podjęło działania związane z pomocą dzieciom dotkniętych jej skutkami. Ministerstwo deklaruje: dofinansowanie do zakupu podręczników, organizację wyjazdów wakacyjnych oraz wsparcie samorządów w remontach zniszczonych szkół. Wnioski o odpowiednią pomoc można już składać!

Zasiłki i wyprawka - dla wszystkich uczniów dotkniętych skutkami nawałnic

MEN planuje przeznaczyć pieniądze na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych na cele edukacyjne w wysokości 1000 zł dla uczniów dotkniętych skutkami nawałnic. Dodatkowo uczniowie ci mogą ubiegać się o zasiłek szkolny, który może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznanie zasiłku szkolnego nie jest uzależnione od spełniania kryterium dochodowego. Wysokość zasiłku może jednorazowo wynosić 455 zł. W przypadku znacznego zmniejszenia dochodów w rodzinie uczniowie mogą także ubiegać się o stypendia szkolne, wypłacane w nowym roku szkolnym.

Koordynację wypłat wymienionych świadczeń przeprowadzają gminy właściwe miejscu zamieszkania osób poszkodowanych.
Wnioski o dofinansowania do podręczników przyjmują dyrektorzy szkół

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r.  „Wyprawka szkolna” uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych. Wnioski w tej sprawie przyjmują dyrektorzy szkół.

Organizacja wypoczynku - obowiązek kuratorium oświaty

Kuratoria oświaty mają zająć się organizowaniem wyjazdów edukacyjnych dla dzieci dotkniętych skutkami nawałnic. Na wypoczynek dzieci będą kierowane bez uwzględnienia kryterium dochodowego ich rodzin. Dofinansowanie zostanie przekazane w wysokości 1 000 zł na każde dziecko. Organizatorzy wyjazdów będą musieli zapewnić dzieciom opiekę psychologiczną oraz atrakcyjny programu rekreacyjno-wypoczynkowy.

Dofinansowanie kosztów remontów

MEN przypomina, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. ze środków 0,6% rezerwy w celu dofinansowania kosztów likwidacji szkód powstałych w obiektach szkół w wyniku zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych. Wnioski należy składać w dwóch kompletnych egzemplarzach i kierować je do MEN. Wnioski jednostek samorządu terytorialnego po ich zweryfikowaniu będą przedłożone do zaopiniowania Stronie Samorządowej Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a następnie przekazywane do Ministra Finansów - dysponenta 0,6% rezerwy.

Źródło informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel