MEN reaguje na wątpliwości w sprawie nauczania indywidualnego

Data publikacji: 12 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
MEN reaguje na wątpliwości w sprawie nauczania indywidualnego

Niedawno opublikowano projekt rozporządzenia MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. W projekcie wiele kontrowersji wywołało wykluczenie możliwości prowadzenia nauczania indywidualnego na terenie szkoły. Sprawdź, jak MEN odpowiada na zarzuty środowiska oświaty.

Kształcenie specjalne zamiast nauczania indywidualnego

W specjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej MEN podkreślił, że edukacja włączająca nie ma na celu izolacji. Rozwiązania MEN mają bowiem na celu rzeczywiste włączenie ucznia niepełnosprawnego do grupy rówieśniczej i zapewnienie mu maksymalnego wsparcia w szkole. Zdaniem MEN uczeń powinien funkcjonować w społeczności szkolnej, zaś - jeżeli stan zdrowia mu na to pozwala - uczyć się ze swoimi rówieśnikami.

Wobec tego postawiono tezę, w świetle której narzędziem służącym realizacji tych celów ma nie być nauczanie indywidualne, lecz kształcenie specjalne w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Nauczanie indywidualne jako ostateczność – pogląd MEN

MEN uważa, że nauczania indywidualnego nie można utożsamiać z indywidualnym wsparciem organizowanym w szkole dla dziecka niepełnosprawnego. Nauka ucznia niepełnosprawnego odbywa się na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Jeśli wynika to z potrzeb ucznia, wybrane zajęcia mogą być prowadzone w formie indywidualnej w ramach kształcenia specjalnego, lecz nie w formie indywidualnego nauczania.

Zaś jedynym powodem objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem w ocenie MEN powinna być choroba uniemożliwiająca lub utrudniająca uczęszczanie do szkoły na lekcje z klasą, a nie niepełnosprawność. Dzieci, które wymagają wsparcia w nauce, mają mieć zapewnioną pomoc ze strony szkoły w formie indywidualizacji kształcenia, dostosowania wymagań edukacyjnych, różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej np. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych czy klas terapeutycznych. Zdaniem MEN nauczanie indywidualne powinno mieć więc charakter subsydiarny i być stosowane w ostateczności.

Źródło:

  • Strona internetowa MEN (https://men.gov.pl).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel