MEN: Rodzice decydują czy i gdzie ubezpieczyć dziecko

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 17 września 2013 r.
Poleć znajomemu

Resort Edukacji przypomina, że rodzice nie mają obowiązku ubezpieczać swoich dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a tym bardziej dyrektor szkoły nie może narzucać im konkretnej firmy ubezpieczeniowej.

Resort Edukacji przypomina, że rodzice nie mają obowiązku ubezpieczać swoich dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a tym bardziej dyrektor szkoły nie może narzucać im konkretnej firmy ubezpieczeniowej.

Rodzic może upoważnić dyrektora szkoły do zawarcia umowy ubezpieczenia

Ubezpieczenie NWW jest umową zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a rodzicami, dlatego decyzję o ewentualnym zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują właśnie rodzice. To oni lub osoba przez nich upoważniona podpisuje polisę ubezpieczeniową. Oznacza to, że jeśli rodzice podejmą taką decyzję, mogą upoważnić dyrektora szkoły, aby działał w tym zakresie w ich imieniu. Reprezentowanie to nie oznacza jednak podejmowania decyzji - dyrektor szkoły nie może swobodnie dysponować funduszami rodziców. Nie jest również właściwą sytuacja, gdy rodzice nie mają wpływu na wybór firmy ubezpieczeniowej i zakresu ubezpieczenia.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel