MEN tłumaczy, jak pozyskać informację z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

Data publikacji: 8 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
MEN tłumaczy, jak pozyskać informację z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

3 lutego 2017 r. na stronie internetowej MEN opublikowana została instrukcja pozyskiwania informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych. Do końca lutego z instrukcji tej będą musieli skorzystać nauczyciele, którzy przed podjęciem zatrudnienia w szkole mają obowiązek przedstawienia informacji z rejestru. Zaś począwszy od marca obowiązek weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej kandydata na nauczyciela zostanie przesunięty na dyrektora.

Obowiązek weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej nauczyciela

1 stycznia 2017 r. pełną funkcjonalność zyskał Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych prowadzony przez MEN. Rejestr ten powinien zawierać dane na temat karalności dyscyplinarnej nauczycieli.  W obecnym stanie prawnym każdy nauczyciel przed podjęciem zatrudnienia musi przedstawić informację o niekaralności w zakresie kary dyscyplinarnej wydalenia z zawodu nauczyciela albo zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania. Informacja ta może być pozyskana wyłącznie z ww. rejestru. Zaś od 1 marca 2017 r. obowiązek pozyskania takich informacji w odniesieniu do kandydata do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela spoczywał będzie na dyrektorze szkoły.

Instrukcja składania wniosku papierowego i elektronicznego

Jeszcze w styczniu sposób pozyskiwania informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych wywoływał wątpliwości naszych Czytelników, które z uwagi na brak wyjaśnień MEN, trudno było rozwiać. Na szczęście w dniu 3 lutego opublikowana została instrukcja składania wniosku do rejestru.

Wniosek papierowy, sporządzony na stosownym formularzu, należy przesłać na adres MEN - Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem „CROD”. Natomiast wniosek w postaci elektronicznej mogą złożyć tylko te osoby, które posiadają konto na e-PUAP i dysponują podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub Profilem Zaufanym, czyli bezpłatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego, który można używać w kontaktach z administracją publiczną. W związku z tym MEN przedstawił instrukcję obsługi e-PUAP.

Źródło:

  • Strona internetowa MEN (https://men.gov.pl).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel