MEN udostępniło materiały dla uczniów niepełnosprawnych

Data publikacji: 2 marca 2018 r.
Poleć znajomemu
MEN udostępniło materiały dla uczniów niepełnosprawnych

Resort edukacji opublikował materiały ćwiczeniowe dla poszczególnych grup uczniów z niepełnosprawnościami. Materiały przygotowane są w formie elektronicznej – można je pobrać poniżej lub ze strony MEN.

Dla jakich uczniów przygotowano materiały ćwiczeniowe

Ze strony MEN można pobrać materiały ćwiczeniowe do podstawy programowej kształcenia ogólnego:

  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych – karty pracy opracowane według określonej struktury, która umożliwia stopniowe przybliżanie uczniom zagadnień uwzględnionych w podstawie programowej, a także dostosowanie poziomu trudności podczas długoterminowej pracy z uczniem niepełnosprawnym,
  • dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją – materiały zatytułowane „Język polski na plus” adresowane są do uczniów klas I-III szkoły podstawowej, służą utrwalaniu wiedzy o języku polskim oraz wspomaganiu procesu nabywania przez uczniów umiejętności komunikacyjnych.

Materiały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym tworzą spójny zeszyt, który jest udostępniany w formie elektronicznej z możliwością wydruku. W skład zestawu wchodzą:

Materiały „Język polski na plus” – dla uczniów klas I-III

Materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją są w postaci kart pracy adresowane są do uczniów kasy I szkoły podstawowej i odpowiadają współczesnym standardom międzynarodowym, wykorzystują symbole PCS, czyli znaki graficzne obrazujące pojęcia (wspierające osoby z trudnościami w komunikowaniu się w rozumieniu treści i uczestnictwie w procesie dydaktycznym). Struktura opracowanego materiału pozwala na wykorzystywanie poszczególnych kart w zależności od potrzeb tematycznych, jak i na gradację poziomu trudności w trakcie długoterminowej pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Materiały tworzą spójne zeszyty, które udostępniane są w formie elektronicznej z możliwością wydruku:

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel