MEN: Zatrudnienie zgodnie z organizacją pracy szkoły w praktyce

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 21 stycznia 2014 r.
Poleć znajomemu

Co roku, przyznając trzynastki dla nauczycieli, dyrektorzy szkół zastanawiają się kiedy można uznać, że nauczyciel został zatrudniony zgodnie z organizacją pracy szkoły. Czy oznacza to tylko zatrudnienie z dniem 1 września, czy także w trakcie roku szkolnego? Czy nauczyciel zatrudniony 1 września musi pracować co najmniej do końca danego roku, by otrzymać trzynastkę czy trzynastkę należy przyznać także w przypadku krótszego okresu zatrudnienia? Sprawdź co, zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, oznacza zatrudnienie nauczyciela zgodnie z organizacją pracy szkoły.

Co roku, przyznając trzynastki dla nauczycieli, dyrektorzy szkół zastanawiają się kiedy można uznać, że nauczyciel został zatrudniony zgodnie z organizacją pracy szkoły. Czy oznacza to tylko zatrudnienie z dniem 1 września, czy także w trakcie roku szkolnego? Czy nauczyciel zatrudniony 1 września musi pracować co najmniej do końca danego roku, by otrzymać trzynastkę czy trzynastkę należy przyznać także w przypadku krótszego okresu zatrudnienia? Sprawdź co, zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, oznacza zatrudnienie nauczyciela zgodnie z organizacją pracy szkoły.

Zatrudnienie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć

Nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości następuje pod warunkiem przepracowania u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie spełnił tego warunku, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, o ile okres ten wyniósł co najmniej 6 miesięcy. W przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej) do uzyskania prawa do tego wynagrodzenia nie jest wymagane przepracowanie okresu co najmniej sześciu miesięcy (art. 2 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).

Zdaniem MEN: „Należy wnioskować, że określenie „nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły oznacza, że prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczy nauczycieli, z którymi stosunek pracy został nawiązany z początkiem roku szkolnego, tj. z dniem 1 września (z uwzględnieniem dopuszczalnej przepisami możliwości rozpoczęcia zajęć w innym terminie)”.
Dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie otrzymają zatem nauczyciele zatrudnieni w trakcie roku szkolnego np. 10 października, 5 kwietnia etc., jeżeli nie przepracują co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Trzynastkę jednak należy przyznać nauczycielom zatrudnionym z dniem rozpoczęcia zajęć tj. np. 2 września 2013 r.
Zatrudnienie z dniem 1 września daje bezwarunkowe prawo do trzynastki

Jeśli nauczyciel został zatrudniony 1 września rodzi się pytanie - przez jaki okres powinien być on zatrudniony w szkole, by otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne. Można w tym kontekście spotkać się z trzema różnymi interpretacjami, zgodnie z którymi nauczyciel zatrudniony z dniem 1 września ma prawo do trzynastki:

  1. gdy zostanie zatrudniony co najmniej na okres roku szkolnego;
  2. o ile jego zatrudnienie będzie trwało co najmniej do końca danego roku kalendarzowego (w praktyce 4 miesiące);
  3. bez względu na czas trwania umowy o pracę - i za tą interpretacją opowiada się resort edukacji.
Zdaniem MEN: „nauczyciele, z którymi została zawarta umowa o pracę z początkiem roku szkolnego uzyskują prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Ustawodawca bowiem w art. 2 ust. 3 pkt 1 wskazał, że w stosunku do nauczycieli nie jest wymagane przepracowanie co najmniej sześciu miesięcy w danym roku kalendarzowym i jednocześnie w żadnym z przepisów nie ograniczył tego prawa do przepracowania co najmniej 4 miesięcy.”
W opinii resortu edukacji nauczyciel zatrudniony np. od 1 września do 30 września 2013 r. lub od 2 września do 20 grudnia 2013 r. powinien otrzymać trzynastkę za 2013 r. na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Należy jednak podkreślić, że opinie i stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej nie stanowią wiążącej wykładni prawa i ostatecznie o prawie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego rozstrzyga dyrektor szkoły.

Z tą interpretacją należy się zgodzić, ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym wskazuje, że stosunek pracy ma zostać nawiązany, a nie także rozwiązany zgodnie z organizacją pracy szkoły i nie wymaga przy tym, by między nawiązaniem stosunku pracy zgodnie z organizacją pracy szkoły a nieprzepracowaniem min. 6 miesięcy miał istnieć związek przyczynowo - skutkowy.

Źródło:

  • Wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 stycznia 2014 r.  na pytanie Redakcji Portalu Oświatowego

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel