MEN: Zatrudnienie zgodnie z organizacją pracy szkoły w praktyce

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 21 stycznia 2014 r.
Poleć znajomemu

Co roku, przyznając trzynastki dla nauczycieli, dyrektorzy szkół zastanawiają się kiedy można uznać, że nauczyciel został zatrudniony zgodnie z organizacją pracy szkoły. Czy oznacza to tylko zatrudnienie z dniem 1 września, czy także w trakcie roku szkolnego? Czy nauczyciel zatrudniony 1 września musi pracować co najmniej do końca danego roku, by otrzymać trzynastkę czy trzynastkę należy przyznać także w przypadku krótszego okresu zatrudnienia? Sprawdź co, zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, oznacza zatrudnienie nauczyciela zgodnie z organizacją pracy szkoły.

Zatrudnienie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć

Nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości następuje pod warunkiem przepracowania u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie spełnił tego warunku, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, o ile okres ten wyniósł co najmniej 6 miesięcy. W przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej) do uzyskania prawa do tego wynagrodzenia nie jest wymagane przepracowanie okresu co najmniej sześciu miesięcy (art. 2 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).

Zdaniem MEN: „Należy wnioskować, że określenie „nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły oznacza, że prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczy nauczycieli, z którymi stosunek pracy został nawiązany z początkiem roku szkolnego, tj. z dniem 1 września (z uwzględnieniem dopuszczalnej przepisami możliwości rozpoczęcia zajęć w innym terminie)”.
Dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie otrzymają zatem nauczyciele zatrudnieni w trakcie roku szkolnego np. 10 października, 5 kwietnia etc., jeżeli nie przepracują co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Trzynastkę jednak należy przyznać nauczycielom zatrudnionym z dniem rozpoczęcia zajęć tj. np. 2 września 2013 r.
Zatrudnienie z dniem 1 września daje bezwarunkowe prawo do trzynastki

Jeśli nauczyciel został zatrudniony 1 września rodzi się pytanie - przez jaki okres powinien być on zatrudniony w szkole, by otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne. Można w tym kontekście spotkać się z trzema różnymi interpretacjami, zgodnie z którymi nauczyciel zatrudniony z dniem 1 września ma prawo do trzynastki:

  1. gdy zostanie zatrudniony co najmniej na okres roku szkolnego;
  2. o ile jego zatrudnienie będzie trwało co najmniej do końca danego roku kalendarzowego (w praktyce 4 miesiące);
  3. bez względu na czas trwania umowy o pracę - i za tą interpretacją opowiada się resort edukacji.
Zdaniem MEN: „nauczyciele, z którymi została zawarta umowa o pracę z początkiem roku szkolnego uzyskują prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Ustawodawca bowiem w art. 2 ust. 3 pkt 1 wskazał, że w stosunku do nauczycieli nie jest wymagane przepracowanie co najmniej sześciu miesięcy w danym roku kalendarzowym i jednocześnie w żadnym z przepisów nie ograniczył tego prawa do przepracowania co najmniej 4 miesięcy.”
W opinii resortu edukacji nauczyciel zatrudniony np. od 1 września do 30 września 2013 r. lub od 2 września do 20 grudnia 2013 r. powinien otrzymać trzynastkę za 2013 r. na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Należy jednak podkreślić, że opinie i stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej nie stanowią wiążącej wykładni prawa i ostatecznie o prawie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego rozstrzyga dyrektor szkoły.

Z tą interpretacją należy się zgodzić, ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym wskazuje, że stosunek pracy ma zostać nawiązany, a nie także rozwiązany zgodnie z organizacją pracy szkoły i nie wymaga przy tym, by między nawiązaniem stosunku pracy zgodnie z organizacją pracy szkoły a nieprzepracowaniem min. 6 miesięcy miał istnieć związek przyczynowo - skutkowy.

Źródło:

  • Wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 stycznia 2014 r.  na pytanie Redakcji Portalu Oświatowego

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel