Rodzice nie kupują wszystkich podręczników, bo nie mają na nie pieniędzy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 4 lutego 2014 r.
Poleć znajomemu

Ponad 5% gospodarstw rodzinnych z co najmniej jednym dzieckiem na utrzymaniu i aż 14% rodzin wychowujących troje i więcej dzieci, musiało zrezygnować z zakupu wszystkich potrzebnych podręczników ze względów finansowych - to jeden z wniosków płynących z raportu „Warunki życia rodzin w Polsce”, przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny. MEN promuje działania wspierające rodziców przy zakupie podręczników.

Ponad 5% gospodarstw rodzinnych z co najmniej jednym dzieckiem na utrzymaniu i aż 14% rodzin wychowujących troje i więcej dzieci, musiało zrezygnować z zakupu wszystkich potrzebnych podręczników ze względów finansowych - to jeden z wniosków płynących z raportu „Warunki życia rodzin w Polsce”, przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny. MEN promuje działania wspierające rodziców przy zakupie podręczników.

Zapowiedzi - darmowy podręcznik

W sobotę, 1 lutego 2014 r.,  Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska  zapowiedziała, że już we wrześniu tego roku podręcznik dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych będzie darmowy i przekazywany kolejnym rocznikom.  Ponadto, dzięki nowym przepisom już od 2015 r. wszystkie podręczniki będą wieloletnie, które będą mogły być wykorzystywane przez kolejne roczniki uczniów.

Dotychczasowe działania MEN wspierające rodziców przy zakupie podręczników

MEN na swojej stronie internetowej przypomina także o innych, już realizowanych projektach:

  1. Program „Wyprawka szkolna”
    W 2013 r. rząd przeznaczył na program pomocy uczniom prawie 180 mln zł, z czego - na wniosek wojewodów - uruchomiono blisko 120 mln zł. O dofinansowanie mogli się starać uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych.
  2. Stypendia i zasiłki szkolne
    Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uczeń może ubiegać się o zasiłek szkolny, którego udzielnie nie jest uzależnione od wysokości dochodu w rodzinie.
  3. Dodatkowa pomoc na terenach dotkniętych anomaliami pogodowymi
    Corocznie Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje działania na rzecz udzielenia dzieciom i uczniom z terenów dotkniętych skutkami anomalii pogodowych dodatkowego wsparcia na cele edukacyjne. W 2013 r. wypłacono na ten cel 1, 7 mln. zł.
Źródło: Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel