Są pieniądze dla samorządów na przekształcane szkoły

Data publikacji: 14 maja 2018 r.
Poleć znajomemu
Są pieniądze dla samorządów na przekształcane szkoły

Ponad 172 mln zł przekaże MEN z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na zadania uwzględniające potrzeby samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji. Przedstawiamy kryteria podziału środków.

Środki na przekształcane szkoły

Samorządy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe w roku bieżącym, ale także gimnazjów już przekształconych w poprzednim roku. W ramach tego kryterium samorządy mogą otrzymać pieniądze na:

 • doposażenie świetlic,
 • wyposażenie pomieszczeń do nauki w meble,
 • dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych.

Rozszerzono także kryterium dotyczące dofinansowania doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach o nowe pomieszczenia do nauki uzyskane w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych.

Nowe kryterium – na pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych

Stworzono nowe kryterium – dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program zakłada dofinansowanie do wyposażenia pracowni/laboratoriów i jest zaplanowany na 4 lata.

Dla kogo dofinansowanie

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

 • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne,
 • które mają lub będą mieć od 1 września 2018 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) lub klasę VII, lub klasę VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia),
 • które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym,
 • które nie mają i nie będą mieć w strukturze od 1 września 2018 r. klas dotychczasowego gimnazjum (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej).
Kontynuacja zadań z 2017 r.

Zadania, uwzględniane przy poddziale rezerwy w 2017 r., będą kontynuowane:

 • Z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.
 • Pomoc samorządom w usuwaniu skutków zdarzeń losowych.
 • Pomoc samorządom w usuwaniu skutków działania żywiołów.
 • Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.
 • Dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki
  w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.
 • Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych.
 • Inne zadania o jednorazowym charakterze nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.
Informacja o kryteriach i terminach na składanie wniosków przez samorządy o dofinansowanie są dostępne tutaj>>

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel