Są pieniądze dla samorządów na przekształcane szkoły

Data publikacji: 14 maja 2018 r.
Poleć znajomemu
Są pieniądze dla samorządów na przekształcane szkoły

Ponad 172 mln zł przekaże MEN z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na zadania uwzględniające potrzeby samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji. Przedstawiamy kryteria podziału środków.

Środki na przekształcane szkoły

Samorządy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe w roku bieżącym, ale także gimnazjów już przekształconych w poprzednim roku. W ramach tego kryterium samorządy mogą otrzymać pieniądze na:

 • doposażenie świetlic,
 • wyposażenie pomieszczeń do nauki w meble,
 • dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych.

Rozszerzono także kryterium dotyczące dofinansowania doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach o nowe pomieszczenia do nauki uzyskane w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych.

Nowe kryterium – na pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych

Stworzono nowe kryterium – dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program zakłada dofinansowanie do wyposażenia pracowni/laboratoriów i jest zaplanowany na 4 lata.

Dla kogo dofinansowanie

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

 • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne,
 • które mają lub będą mieć od 1 września 2018 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) lub klasę VII, lub klasę VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia),
 • które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym,
 • które nie mają i nie będą mieć w strukturze od 1 września 2018 r. klas dotychczasowego gimnazjum (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej).

Kontynuacja zadań z 2017 r.

Zadania, uwzględniane przy poddziale rezerwy w 2017 r., będą kontynuowane:

 • Z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.
 • Pomoc samorządom w usuwaniu skutków zdarzeń losowych.
 • Pomoc samorządom w usuwaniu skutków działania żywiołów.
 • Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.
 • Dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki
  w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.
 • Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych.
 • Inne zadania o jednorazowym charakterze nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.
Informacja o kryteriach i terminach na składanie wniosków przez samorządy o dofinansowanie są dostępne tutaj>>

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel