Zmiany w szkołach od 1 lutego – nowe przepisy

Data publikacji: 1 lutego 2021 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w szkołach od 1 lutego – nowe przepisy

Obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek, jednak zmieniono rozwiązania dotyczące organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły oraz możliwości organizowania próbnych egzaminów. Nowe wytyczne dla szkół weszły 1 lutego br.

Do 14 lutego utrzymana nauka zdalna, stacjonarnie nadal klasy I-III

Naukę stacjonarną kontynuują uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Natomiast uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

Dyrektor szkoły od 1 lutego będzie miał obowiązek nadal organizować zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu. Dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektor może takie zajęcia zorganizować.

NOWOŚĆ! Możliwość prowadzenia egzaminów próbnych w szkołach

Będzie można zorganizować stacjonarnie w szkołach, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego, tzw. egzaminy próbne. Rozwiązanie to zostało wprowadzone na prośbę dyrektorów szkół. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj>>

Rozporządzenie MEiN z 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wchodzi w życie 1 lutego 2021 r

Jakie przepisy nadal obowiązują:

1)     Nauka w szkołach i placówkach specjalnych

Dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, decydują o trybie nauczania i prowadzenia zajęć. Ograniczenie funkcjonowania, tak jak do tej pory, nie będzie dotyczyło szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze względu na specyfikę ich działania.

2)     Możliwe zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Zajęcia te mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

3)     Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

Dyrektorzy szkół podstawowych, w tym artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne w zakresie podstawy programowej, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III.

4)     Działalność domów wczasów dziecięcych i schronisk młodzieżowych

Zamknięte będą publiczne i niepubliczne domy wczasów dziecięcych i szkolne schroniska młodzieżowe. Placówki te organizują dla dzieci i młodzieży zajęcia na terenie swoich obiektów.

5)     Konsultacje dla zdających egzaminy

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas VIII oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

6)     Organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty.

7)     Szkolenie sportowe

Nadal istnieje możliwość realizacji szkolenia sportowego w formie stacjonarnej w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 202).
Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel