Na co warto zwrócić uwagę w nadzorze pedagogicznym?

Wanda Pakulniewicz

Wanda Pakulniewicz

Data publikacji: 23 grudnia 2010 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Obowiązujące rozporządzenie o nadzorze pedagogiczny (rozporządzenie MEN z z 7 października 2009 r.) daje Ci o wiele większą swobodę działania, niż było to poprzednio. To czas na autonomię szkół i własny przemyślany nadzór - w oparciu o potrzeby szkoły, potencjał rady pedagogicznej, warunki działania, mocne i słabe strony konkretnej placówki. Warto wykorzystać tą możliwość, stosując się jednak do kilku istotnych warunków.

Ponieważ dyrektorzy szkół mają wciąż wiele wątpliwości dotyczących prowadzenia nowego nadzoru, ekspert z kuratorium zebrał wskazówki, które pomogą uporządkować nowe przepisy:

  1. Termin “kontrola” odnosi się wyłącznie do przestrzegania prawa oświatowego. Nie nazywaj kontrolą działań, które chcesz podjąć, by dowiedzieć się, czy nauczyciele wykorzystują na lekcjach pomoce dydaktyczne. To sprawdź np. przy pomocy obserwacji.
  2. Nie ma potrzeby tworzenia dokumentacji z nadzoru “pod wizytatora”. Informacje na temat tego, jak szkoła wywiązuje się z zadań, wizytatorzy mogą czerpać z różnych źródeł. Nie rozmnażaj dokumentów tylko po to, by mieć kilka dowodów na ten sam temat. Jedynym dokumentem obowiązującym w nowym nadzorze jest Twój plan nadzoru.
  3. Warto przemyśleć, jakie mogą być możliwe dowody potwierdzające spełnienie danego wymagania. Wybierz ten sposób rejestrowania, który najlepiej służy szkole. Ewaluacja wewnętrzna powinna być tak udokumentowana, aby można było wielokrotnie korzystać z uzyskanych materiałów, wniosków.
  4. Ewaluacja wewnętrzna nie może stać się “sztuką dla sztuki”. Lepiej autentycznie rozpoznaj pracę szkoły w jednym aspekcie, a potem dobrze wykorzystaj wyniki i wnioski, niż odwrotnie. Wdrożenie wniosków z nadzoru do dalszej pracy jest niezbędne dla dalszego rozwoju szkoły.
  5. Celem ewaluacji nie jest wykazanie co jest dobrze, a co źle. Ewaluacja jest po to, by określić potrzeby rozwojowe Twojej szkoły. Wymaga zespołowej refleksji nauczycieli, czy edukacja, którą prowadzi szkoła, tworzy uczniom szanse na życiowe sukcesy.
  6. Znajomość metodologii badań daje szansę na rzetelne wyniki ewaluacji i zdecydowanie poprawia komfort pracy ewaluatorów. Twoi ewaluatorzy powinni świadomie i z łatwością posługiwali się ewaluacją. Zapewnij im dobre szkolenia w tym zakresie.
Wanda Pakulniewicz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel