Wyższe odpisy na ZFŚS w 2019 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 18 stycznia 2019 r.
Poleć znajomemu
Wyższe odpisy na ZFŚS w 2019 r.

W tym roku wzrośnie wysokość odpisu na zakładowy fundusz socjalny zarówno nauczycieli jak i pracowników niepedagogicznych. W konsekwencji nauczyciele otrzymają także wyższe świadczenie urlopowe.

Odpis na ZFSŚ nauczycieli 2019

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli ustala się w odniesieniu do m.in. kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela). Ustawa okołobudżetowa na 2019 r. wskazuje jednak, że w tym roku zastosowanie będzie miała kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2013 r. tj.2.717,59 zł(art. 3 ustawy okołobudżetowej).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2019 r. wynosi 2.989,35 zł (110% kwoty bazowej).

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Odpis na ZFŚS pracowników niepedagogicznych 2019

Podstawą obliczenia odpisu na ZFŚS dla pracowników niepedagogicznych w 2019 r. jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. tj. 3. 278,14 (art. 5h ustawy o ZFŚS).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w warunkach normalnych wyniesie 1.229,30 zł (37,5% ww. wynagrodzenia).

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 2019

Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezależnie od innych świadczeń przewidzianych w regulaminie ZFŚS, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela).

Nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny 2018/2019 w pełnym wymiarze zajęć otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości1.229,30 zł.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel