Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Odpis na ZFŚS w szkole

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Twojej szkoły.

Nauczyciel chce odejść na świadczenie kompensacyjne – kiedy złożyć wypowiedzenie

Pytanie: Czy przy naliczaniu odpisu na ZFŚS dla emeryta bierzemy pod uwagę trzynastkę wypłaconą za poprzedni rok, gdy jeszcze pozostawał w zatrudnieniu?

Odpisy na ZFŚS w szkole oraz świadczenie urlopowe nauczycieli 2021

Odpisy na ZFŚS w szkole oraz świadczenie urlopowe nauczycieli 2021

Wysokość odpisów na fundusz socjalny w 2021 roku została utrzymana na poziomie z roku ubiegłego. W konsekwencji nauczyciele otrzymają świadczenie urlopowe za rok szkolny 2020/2021 w wysokości 1.550,26 zł.

Odpis na ZFŚS emeryta – z dodatkiem pielęgnacyjnym czy bez

Pytanie: Czy naliczając odpis na ZFŚS emeryta należy do wysokości emerytury/renty dodać także dodatek pielęgnacyjny?

Odpis na ZFŚS nauczyciela - emeryta po ponowny zatrudnieniu go w tej samej szkole

Pytanie: Nauczyciel, który przeszedł na emeryturę z naszej placówki, został ponownie w niej zatrudniony. Jak należy dokonywać odpisów na ZFŚS? Czy tylko z tytułu zatrudnienia na stanowisku  nauczyciela czy także 5% pobieranej emerytury?

Naliczanie odpisu i prawo do świadczeń z ZFŚS w czasie urlopu bezpłatnego

Pytanie: Czy na pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym należy naliczać odpis na ZFŚS czy ma on prawo do świadczeń z funduszu socjalnego?

6152e8fab3ce2998087bebccecd7a977a3a67f60-large(1)

Odpis na ZFŚS w szkołach i przedszkolach w 2020 r.

Zwiększenie odpisów na ZFŚS zarówno dla nauczycieli i jak i pracowników niepedagogicznych wprowadziła ustawa okołobudżetowa. W konsekwencji nauczyciele otrzymają także wyższe świadczenie urlopowe za rok szkolny 2019/2020.

Odpis na ZFŚS nauczyciela zatrudnionego w szczególnym charakterze

Pytanie: Czy w przypadku nauczycieli, którzy wykonują pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych (np. w zakładzie poprawczym), należy zwiększyć odpis na ZFŚS?

Mieniem powierzonym pracownikowi mogą być pieniądze. Fot. Fotolia.com

Wyższe odpisy na ZFŚS w 2019 r.

W tym roku wzrośnie wysokość odpisu na zakładowy fundusz socjalny zarówno nauczycieli jak i pracowników niepedagogicznych. W konsekwencji nauczyciele otrzymają także wyższe świadczenie urlopowe.

Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – od wysokości emerytury w skali miesiąca czy roku

Pytanie: W jaki sposób dokonać odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli. Czy 5% pobieranych przez nich emerytur mamy rozpatrywać w skali roku (tj.  5 % emerytury z PIT-40), czy też w skali miesiąca (tj. na postawie PIT-40 obliczyć średnią miesięczną emeryturę i od tej kwoty 5%)?

Brak informacji o wysokości emerytury nauczyciela – byłego pracownika

Pytanie: Emeryt - były nauczyciel od kilku lat nie podaje wysokości pobieranej emerytury. Czy w tej sytuacji można przyjąć dla tej osoby jakąś kwotę, np. najniższą emeryturę w danym roku x 12 miesięcy?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel