Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Odpis na ZFŚS w szkole

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Twojej szkoły.

Naliczając odpis na ZFŚS, uwzględniamy pracowników na urlopie bezpłatnym

Pytanie: Czy etat pracownika , który przebywa na rocznym urlopie bezpłatnym, powinien być wliczany do przeciętnej liczby zatrudnionych wykazywanych do naliczania odpisu na fundusz socjalny?

0733e04b656a9b8faa0f8165877c1635bf97eec2-large(1)

Do 31 maja - pierwsza tura wpłat na ZFŚS w szkole

Do 31 maja należy przekazać na konto funduszu socjalnego co najmniej 75% wartości odpisów na ZFŚŚ w szkole. Sprawdź, w jakiej wysokości naliczyć odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w 2015 roku, w tym m.in. odpis na nauczyciela - emeryta, który ponownie podjął pracę w szkole oraz nauczyciela uzupełniającego etat.

Odpis na ZFŚS nauczycieli zatrudnionych w trakcie roku

Pytanie: Jak naliczyć odpis na ZFŚS dla nauczycieli, którzy podjęli pracę 16 kwietnia i 26 kwietnia?

Przelew odpisów na ZFŚS do 30 września 2014 r.

Do 31 maja szkoły przekazały co najmniej 75% równowartości odpisów na ZFŚS w 2014 r. Do 30 września - trzeba przelać pozostałą kwotę na konto ZFŚS. Zasady naliczania odpisów na ZFŚS są różne dla zatrudniony nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz byłych pracowników szkoły. Sprawdź, jak naliczać odpisy na ZFŚS w szkole.

Odpis na ZFŚS nauczyciela - emeryta po ponowny zatrudnieniu go w tej samej szkole

Pytanie: Nauczyciel, który przeszedł na emeryturę z naszej placówki, został ponownie w niej zatrudniony. Jak należy dokonywać odpisów na ZFŚS? Czy tylko z tytułu zatrudnienia na stanowisku  nauczyciela czy także 5% pobieranej emerytury?

Odpis na ZFŚS nauczyciela przeniesionego do innej szkoły

Pytanie: Czy szkoła, do której nauczyciel został przeniesiony w trybie art. 18 lub art. 19 Karty Nauczyciela, nalicza odpis na ZFŚS za tego nauczyciela?

Odpis na ZFŚS na nauczyciela uzupełniającego etat

Pytanie: Czy na nauczycieli, którzy uzupełniają etat w naszej szkole należy dokonywać odpisu na ZFŚS?

Odpis na ZFŚŚ nauczyciela emeryta, który nie przedstawił informacji o wysokości emerytury

Pytanie: Jak naliczyć odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w przypadku, gdy osoby te nie chcą dostarczyć PIT-u z informacją o przychodach z emerytury?

Odpis na ZFŚŚ w szkole 2013

Pytanie: Jak ustalić wysokość odpisu na ZFŚŚ w 2013 r. dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi? Jaka będzie wysokość świadczenie urlopowego nauczycieli w 2013 r.?

Likwidacja szkoły w celu przekształcenia a ZFŚS dla emerytów

Pytanie: Rada miasta podjęła uchwałę o likwidacji przedszkola publicznego w celu przekształcenia go w przedszkole niepubliczne. Pracownicy likwidowanej placówki zostali przejęci przez nowego pracodawcę. Problem stanowi fundusz socjalny dla emerytów przekształconego przedszkola. Czy organ prowadzący musi w tym przypadku (likwidacja w celu przekształcenia) wskazać inną placówkę jako miejsce pobierania świadczeń z ZFŚS przez emerytów?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel