Odwołania na stanowiskach kierowniczych związane z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Data publikacji: 1 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny
Pytanie: Jesteśmy szkołą podstawową, do której od 1 września włączone zostanie gimnazjum. Zgodnie z ustawą w szkole podstawowej pracownicy na stanowiskach kierowniczych zostaną z tych stanowisk odwołani. Kto powinien dokonać tych czynności, w jakim terminie należy wręczyć pismo odwołujące ze stanowiska kierowniczego?
Odpowiedź: Organem właściwym do odwołania nauczycieli ze stanowisk kierowniczych w przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej są dyrektorzy łączonych szkół. Odwołanie następuje z końcem roku szkolnego.

Konieczne badanie odwołanie ze wszystkich stanowisk kierowniczych z wyjątkiem stanowiska dyrektora

Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole podstawowej oraz dotychczasowym gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, odwołuje się ze stanowiska z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej (art. 238 ust. 4 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej (art. 64 ust. 1 Prawa oświatowego).

Odwołania do końca maja

W przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej odwołanie nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w obu szkołach jest obligatoryjne. Organem właściwym do odwołania ze stanowiska kierowniczego jest dyrektor szkoły. Oznacza to, że dyrektor szkoły podstawowej odwołuje ze stanowisk kierowniczych nauczycieli tej szkoły, a dyrektor gimnazjum – nauczycieli gimnazjum. Przepisy nie określają terminu, w którym nauczyciele mają być powiadomieni o odwołaniu, wskazując jedynie termin odwołania – koniec roku szkolnego. W mojej ocenie dyrektorzy powinni pisma informujące nauczycieli o odwołaniu przekazać do końca maja, aby zachować okres równy okresowi wypowiedzenia. Odwołanie ze stanowiska stanowi bowiem zmianę warunków zatrudnienia nauczycieli.

W przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej odwołanie nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w obu szkołach jest obligatoryjne i należy do kompetencji dyrektorów szkół.
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel