Odwołania na stanowiskach kierowniczych związane z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Doktor nauk prawnych, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
Data publikacji: 1 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny
Pytanie: Jesteśmy szkołą podstawową, do której od 1 września włączone zostanie gimnazjum. Zgodnie z ustawą w szkole podstawowej pracownicy na stanowiskach kierowniczych zostaną z tych stanowisk odwołani. Kto powinien dokonać tych czynności, w jakim terminie należy wręczyć pismo odwołujące ze stanowiska kierowniczego?
Odpowiedź: Organem właściwym do odwołania nauczycieli ze stanowisk kierowniczych w przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej są dyrektorzy łączonych szkół. Odwołanie następuje z końcem roku szkolnego.

Konieczne badanie odwołanie ze wszystkich stanowisk kierowniczych z wyjątkiem stanowiska dyrektora

Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole podstawowej oraz dotychczasowym gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, odwołuje się ze stanowiska z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej (art. 238 ust. 4 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej (art. 64 ust. 1 Prawa oświatowego).

Odwołania do końca maja

W przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej odwołanie nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w obu szkołach jest obligatoryjne. Organem właściwym do odwołania ze stanowiska kierowniczego jest dyrektor szkoły. Oznacza to, że dyrektor szkoły podstawowej odwołuje ze stanowisk kierowniczych nauczycieli tej szkoły, a dyrektor gimnazjum – nauczycieli gimnazjum. Przepisy nie określają terminu, w którym nauczyciele mają być powiadomieni o odwołaniu, wskazując jedynie termin odwołania – koniec roku szkolnego. W mojej ocenie dyrektorzy powinni pisma informujące nauczycieli o odwołaniu przekazać do końca maja, aby zachować okres równy okresowi wypowiedzenia. Odwołanie ze stanowiska stanowi bowiem zmianę warunków zatrudnienia nauczycieli.

W przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej odwołanie nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w obu szkołach jest obligatoryjne i należy do kompetencji dyrektorów szkół.
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel