Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Odwołanie z funkcji kierowniczej

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.

Skrócenie okresu wypowiedzenia po rezygnacji dyrektora z funkcji kierowniczej

Pytanie: Dyrektor publicznego gimnazjum złożył rezygnację ze stanowiska 7 lipca 2016 r. Organ prowadzący przyjął rezygnację i zarządzeniem wójta z 18 lipca odwołał nauczyciela z funkcji dyrektora z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który upływa 31 października. Czy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia dla odchodzącego dyrektora za porozumieniem stron?

Kierownik internatu nie może być odwoływany według uznania dyrektora

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony stanowisku kierownika internatu na czas nieokreślony. W arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2016/17 został ujęty dalej jako kierownik z odpowiednią zniżką godzin. Jest też członkiem związku zawodowego. Chcę dokonać zmiany na stanowisku kierownika internatu. Czy mogę to zrobić już 1 września?

Przekazanie dokumentacji przez ustępującego wicedyrektora

Pytanie: Wicedyrektor zrezygnował ze stanowiska kierowniczego (dyrektor przeprowadził procedurę zgodną z odwołaniem nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji). Termin sprawowania funkcji upływa z dniem 31 sierpnia. Pytanie dotyczy przekazania przez zastępcę dyrektorowi zasobów gabinetu wicedyrektora wykorzystywanych w pracy w związku z pełnieniem funkcji, tj. dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej oraz materiałów ze szkoleń, drukowanych przepisów prawa oświatowego, itp. Czy wicedyrektor musi przekazania dokonać, jaką procedurę zastosować również w przypadku, gdy zastępca nie będzie chciał oddać dokumentacji (papierowej i elektronicznej). Co może wziąć, a co musi zostawić?

Rezygnacja ze stanowiska dyrektora nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania sprawowania funkcji

Pytanie: Rozpoczęłam pracę 21.08.1979 r. Obecnie jestem dyrektorem, powierzono mi obowiązki do 31.08.2016 r. W tym roku na własny wniosek chcę przejść na emeryturę. Czy mogę rozwiązać umowę wcześniej, np. z dniem 29.08.2016 r.?

Likwidacja stanowiska wicedyrektora a odwołanie go ze stanowiska

Pytanie: W gimnazjum istnieje 10 oddziałów. Na prośbę dyrektora organ prowadzący wyraził zgodę na utworzenie stanowiska wicedyrektora w bieżącym roku szkolnym, chociaż we wniosku nie został określony czas pełnienia tej funkcji, na jaki ma istnieć stanowisko wicedyrektora. Czy obecnie należy wypowiedzieć pełnienie funkcji na najbliższy rok szkolny? Czy istnieje obowiązek zaproponowania całego etatu jeśli w szkole większość nauczycieli nie pracuje na pełny etat z powodu niżu demograficznego?

Przejście na emeryturę przy zachowaniu stanowiska dyrektora szkoły

Pytanie: Czy w okresie pełnienia funkcji dyrektora szkoły można rozwiązać umowę, przejść na emeryturę nauczycielską i zachować stanowisko dyrektora szkoły?

Rezygnacja wicedyrektora z bycia p.o. dyrektora w czasie jego nieobecności lub braku

Pytanie: Wicedyrektor, który obecnie zastępuje dyrektora szkoły, złożył rezygnację z pełnienia obowiązków dyrektora. Czy jest to możliwe i skuteczne?

Odwołanie dyrektora z końcem roku szkolnego z powodu likwidacji zespołu szkół - czy wymaga opinii kuratorium

Pytanie: Czy odwołanie dyrektora zespołu szkół publicznych z dniem 31 sierpnia w przypadku szczególnie uzasadnionym tj. w związku z rozwiązaniem zespołu, wymaga zasięgnięcia opinii kuratora oświaty, czy też opinia ta jest wymagana tylko w sytuacji odwołania dyrektora w trakcie roku szkolnego?

Odwołanie wicedyrektora ze stanowiska w czasie urlopu rodzicielskiego

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może odwołać ze stanowiska wicedyrektora w czasie, gdy korzysta on z urlopu rodzicielskiego? Jeśli tak, to czy może to zrobić bez zachowania okresu wypowiedzenia, tj. z dnia na dzień?

Upływ kadencji wicedyrektora - czynności dyrektora szkoły

Pytanie: W mojej szkole został powołany wicedyrektor na czas określony tj. od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013 roku. Czy mam obowiązek poinformowania wicedyrektora na piśmie, że okres powierzenia funkcji wygasa? Czy należy w tej sytuacji zastosować procedurę dotyczącą odwołania ze stanowiska kierowniczego w szkole?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel