Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z organizacją czy prowadzeniem przedszkola, a także porady związane z najnowszą reformą oświatową. Eksperci odpowiadają na pytania dotyczące statutów przedszkola, arkusza organizacyjnego, czy organizacji zajęć. Ponadto podpowiadamy, jak tworzyć oddziały przedszkolne, jak prowadzić dokumentację placówki, a także wiele innych niezbędnych porad dla dyrektora przedszkola publicznego i niepublicznego.

Czy nauczyciel może zrezygnować z członkostwa w komisji rekrutacyjnej

Pytanie: Czy nauczyciel przedszkola może nie wyrazić zgody bycia przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej?

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu uchwalany na każdy rok szkolny

Pytanie: Czy rada pedagogiczna musi corocznie podejmować uchwałę dotyczącą szczegółowego ramowego rozkładu dnia dla każdej grupy w przedszkolu?

Sprzedaż nieruchomości na rzecz organu prowadzącego przedszkole niepubliczne – czy konieczny przetarg

Pytanie: Czy sprzedaż nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz organu prowadzącego przedszkole niepubliczne wymaga przeprowadzenia przetargu

Rozbudowa przedszkola a rekrutacja

Pytanie: Przedszkole w okresie wakacyjnym zostanie rozbudowane. Czy w rekrutacji do przedszkola można utworzyć listę rezerwową wniosków i przyjąć tych kandydatów po rozbudowie przedszkola. Czy też należy po rozbudowie dokonać ponownego naboru?

Zerówka w przedszkolu – kto kontroluje obowiązek przygotowania przedszkolnego

Pytanie: Kto kontroluje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, w przypadku gdy oddział zerowy mieści się w przedszkolu samorządowym dyrektor szkoły czy dyrektor przedszkola zaznaczam, że oddział zerowy mieści się w przedszkolu samorządowym?

Karta Mieszkańca jako kryterium rekrutacyjne

Pytanie: Czy jednym z kryteriów rekrutacji (w uchwale rady gminy) do przedszkola i 1 klasy (dla dzieci spoza obwodu) może być posiadanie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty Mieszkańca wprowadzonej stosowną uchwałą rady gminy?

Likwidacja filii – których rodziców poinformować o jej zamiarze

Pytanie: Czy o planowanym zamiarze likwidacji filii szkoły należy zawiadomić rodziców wszystkich uczniów szkoły czy tylko uczniów z filii?

Działalność gospodarcza małżonka dyrektora

Pytanie: Czy dyrektor może pełnić funkcję kierowniczą, jeśli jego małżonek prowadzi działalności gospodarczej?

W jaki sposób rada pedagogiczna opiniuje pracę dyrektora

Pytanie: W jaki sposób rada pedagogiczna wyraża opinię o pracy dyrektora szkoły?

Dwie rady rodziców w przedszkolu – czy to możliwe

Pytanie: Czy w przedszkolu publicznym z filią rodzice mogą powołać dwie rady rodziców?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel