Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z organizacją czy prowadzeniem przedszkola, a także porady związane z najnowszą reformą oświatową. Eksperci odpowiadają na pytania dotyczące statutów przedszkola, arkusza organizacyjnego, czy organizacji zajęć. Ponadto podpowiadamy, jak tworzyć oddziały przedszkolne, jak prowadzić dokumentację placówki, a także wiele innych niezbędnych porad dla dyrektora przedszkola publicznego i niepublicznego.

9ac917014318aee98a99f22f876c67d553add54c-large

Czy można poinformować nauczyciela o skardze rodziców

Pytanie: Czy nauczyciel powinien być poinformowany o fakcie złożenia na niego skargi przez rodziców

Rekrutacja do przedszkola – jak rozwiązać problem zbyt dużej liczby kandydatów z taką samą liczbą punktów

Pytanie: W rekrutacji uzupełniającej wpłynęło 73 wnioski na 32 wolne miejsca w przedszkolu. Łącznie w rekrutacji uzupełniającej zakwalifikowano 7 dzieci z najwyższą ilością punktów. Na pozostałe 25 wolnych miejsc jest 66 wniosków z ilością punktów: 53 wnioski - 30 pkt i 13 wniosków z 20 pkt i mniej. Co w obecnej sytuacji można zrobić, aby wypełnić te 25 wolnych miejsc?

Jak ustalić przerwę wakacyjną w przedszkolu

Pytanie: Czy dyrektor przedszkola publicznego, na wspólny wniosek dyrektora i rady rodziców, może wystąpić do organu prowadzącego o ustalenie przerwy wakacyjnej w placówce? Czy do wniosku konieczne jest dołączenie pisemnych oświadczeń od każdego z rodziców, że w miesiącu, kiedy przedszkole będzie zamknięte, nie potrzebują oni, aby jego dziecku została zapewniona opieka?

Jak zaplanować godziny dla katechety w arkuszu organizacyjnym

Pytanie: Czy pisząc arkusz organizacyjny dla przedszkola, trzeba zapewnić katechecie zajęcia 1/2 godziny pomimo, że dzieci 3 i 4- letnie mają mieć zajęcia 15-20 minutowe?

Organizacja roku szkolnego w oddziale przedszkolnym

Pytanie: Czy oddział przedszkolny w szkole ma taką samą organizację roku szkolnego jak szkoła (np. przerwy świąteczne, dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole)?

Przepisy oświatowe dla przedszkoli niepublicznych

Przepisy prawa oświatowego i inne akty prawne obowiązujące w przedszkolach niepublicznych

Osoby prowadzące oraz dyrektorzy przedszkoli niepublicznych często nie mają pewności, które przepisy prawa oświatowego muszą respektować w procesie zarządzania placówką. Nie wszystkie przepisy prawa oświatowego dotyczą przedszkoli niepublicznych, a zakres ich stosowania może być różny w zależności od tego czy przedszkole otrzymuje dotację po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Sprawdź, które regulacje obowiązują w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kołach podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż gminy.

Składanie wniosków do rekrutacji uzupełniającej w przedszkolu

Pytanie: Czy po zakończonej rekrutacji do przedszkola i w związku z nie przyjęciem dzieci z poza terenu gminy, rodzice tych dzieci muszą składać ponownie wnioski do rekrutacji uzupełniającej?

Urządzenia sal zajęć oraz sanitariatów w oddziałach przedszkolnych – jakie przepisy

Pytanie: Proszę o podanie aktualnego rozporządzenia dotyczącego wymogów urządzenia sal zajęć oraz sanitariatów w oddziałach przedszkolnych?

Podpisy obojga rodziców na karcie zapisu do przedszkola – czy obowiązkowo

Pytanie: Czy na karcie zapisu do przedszkola powinien być podpis (zgoda) obojga rodziców?

Czy listy dzieci przyjętych do przedszkola można wywiesić w placówce

Pytanie: Czy mogę wywiesić w miejscu publicznym listę dzieci przyjętych do przedszkola (imię i nazwisko) po zakończonej rekrutacji?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel