Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z organizacją czy prowadzeniem przedszkola, a także porady związane z najnowszą reformą oświatową. Eksperci odpowiadają na pytania dotyczące statutów przedszkola, arkusza organizacyjnego, czy organizacji zajęć. Ponadto podpowiadamy, jak tworzyć oddziały przedszkolne, jak prowadzić dokumentację placówki, a także wiele innych niezbędnych porad dla dyrektora przedszkola publicznego i niepublicznego.

Czy dyrektor może zdyscyplinować radę rodziców

Pytanie: Rada Rodziców nie przeprowadziła wyborów w nowym roku szkolnym. Zostali wybrani przedstawiciele klas na zebraniach z wychowawcami, ale nie zostało zwołane zebranie Rady Rodziców. Rada nie opracowała swojego regulaminu działania. Jakie kroki powinien podjąć dyrektor szkoły?

Zespół szkół czy zespół szkolno-przedszkolny

Pytanie: Do 31 sierpnia 2019 r. zespół składający się z gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola nosił nazwę zespołu szkół. Obecnie w skład zespołu wchodzi wyłącznie szkoła podstawowa i przedszkola. Czy w związku z tym należy zmienić nazwę zespołu na „zespół szkolno-przedszkolny”?

Czy można zwiększyć oddział przedszkolny do 26 dzieci

Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym. W oddziale przedszkolnym aktualnie znajduje się 25 dzieci. Już po zakończeniu rekrutacji do oddziału przedszkolnego zgłosił się jeszcze jeden uczeń 6-latek z mojego obwodu szkoły. Przyjęcie tego ucznia oznacza zwiększenie liczby uczniów oddziału przedszkolnego w mojej szkole do 26. Czy dopuszczalne jest prowadzenie zajęć w grupie 26-osobowej?

d831a13b71eabd0ba54ffcb33f9678a1d033583e-xlarge(1)

Innowacja pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020 – jakie rozwiązania przyjąć

Jak wiadomo, od 1 września 2017 r. szkoły nie mają obowiązku zgłaszania do kuratora oświaty innowacji pedagogicznych. Co więcej, obecnie przepisy nie określają, czy i jaką procedurę powinna przyjąć szkoła w sprawie wprowadzania innowacji. Jakie zatem rozwiązania przyjąć w zakresie wprowadzania innowacji, aby wdrożyć ją sprawnie a jednocześnie efektywnie?

Dziecko bez szczepień – czy można przyjąć je do przedszkola

Pytanie: Czy można odmówić przyjęcia do przedszkola dziecka, które nie jest szczepione według kalendarza szczepień?

Liczba dzieci niepełnosprawnych w grupie w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy niepubliczne przedszkole integracyjne może mieć w grupie więcej niż 5 dzieci z niepełnosprawnością, jeśli pozwala na to statut szkoły?

Kto ma prawa autorskie do loga szkoły i innych wytworów pracownika

Pytanie: Czy nauczyciel który jest autorem loga szkoły, prowadził stronę internetową szkoły według własnego pomysłu oraz tworzył dokumenty np. dziennik wychowawczy, może żądać od dyrektora by nie używać loga szkoły, zatrzymać dla siebie pliki stworzonych dokumentów oraz usunąć stronę szkoły? Pracownik otrzymywał z tego tytułu dodatek motywacyjny.

Dzieci w różnym wieku w jednym oddziale

Pytanie: Czy w jednym oddziale przedszkolnym mogą być dzieci 4-, 5- i 6- letnie?

Jak zakończyć funkcjonowanie rady przedszkola

Pytanie: Kto może wyjść z inicjatywą likwidacji rady przedszkola? W jaki sposób zlikwidować ten organ?

Montaż szlabanu przy wjeździe na dziedziniec szkoły – jakie formalności

Pytanie: Dyrektor chce zlecić zamontowanie szlabanu z automatycznymi polotami, uniemożliwiając w ten sposób wjazd rodzicom na teren dziedzińca szkoły (dziedziniec ma być tylko dla pracowników). Jakie formalności musi spełnić?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel