NIK o braku odpowiedniego wsparcia dzieci z dysfunkcjami

Data publikacji: 19 grudnia 2018 r.
Poleć znajomemu
NIK o braku odpowiedniego wsparcia dzieci z dysfunkcjami

Z przeprowadzonego niedawno raportu NIK dotyczącego wczesnego wspomagania rozwoju wynika, że dzieci z problemami mają trudny dostęp do terapii, nie są realizowane wszystkie zalecenia z opinii czy też nie przeprowadza się zajęć w określonym czasie. Przedstawiamy wyniki raportu.

10 największych problemów związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci

1. Późne diagnozowanie dzieci – w poradniach nie działa właściwie mechanizm wczesnego rozpoznawania niepełnosprawności u dzieci. W badanych placówkach ok. 70% wydanych opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dotyczyło dzieci w wieku powyżej 3 lat. Duża część dzieci diagnozowana jest dopiero w szkole.

2. Brak katalogu niepełnosprawności, które wymagają wczesnego wspomagania rozwoju – w przeciwieństwie do niepełnosprawności „szkolnych”, które są jasno sprecyzowane. Specjaliści czekają więc z postawieniem odpowiedniej diagnozy, co wydłuża proces uzyskiwania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

3. Pomijane wsparcie lekarzy rodzinnych i pediatrów – specjaliści prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania zwracają uwagę na brak aktywności lekarzy rodzinnych i pediatrów w wykrywaniu niepełnosprawności u małych dzieci. Dotyczy to także utrudnionej współpracy z rodzicami, którzy często nie chcą dostrzec problemów u dziecka.

4. Ograniczona dostępność badań i diagnozy psychologiczno-pedagogicznej – na wizytę w poradni czeka się ok. 3-4 miesięcy – głównie z powodu braków kadrowych w placówkach. Do tego od lutego 2017 r. uniemożliwiono diagnozowanie małych dzieci w poradniach niepublicznych, które trafiają do publicznych placówek, a to wydłuża kolejki do specjalistów.Czasochłonne staje się także gromadzenie przez rodziców niezbędnych dokumentów, w tym zaświadczeń od lekarzy specjalistów.

5. Brak odpowiednich warunków i nieprawidłowości w wydawaniu opinii – w zaledwie 52% placówek stworzono odpowiednie warunki organizacyjne do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju, czyli np. zatrudniono odpowiednio wykwalifikowaną kadrę. W większości skontrolowanych poradni stwierdzono nieprawidłowości w wydawaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, co powodowało, że nie były one w pełni pomocnym narzędziem w planowaniu wsparcia.

6. Mniejszy wymiar godzinowy wsparcia w połowie zbadanych placówek ograniczano wymiar godzinowy wsparcia (według przepisów jest to od 4 do 8 godzin w miesiącu). W większości przypadków przyznawano minimum, czyli tylko 4 godziny. Nie realizowano w całości wszystkich zaplanowanych zajęć – aż w 96% placówek nie osiągnięto nawet 75% ich wykonania.

7. Niepełne wsparcie do zdiagnozowanych potrzeb – o zakresie przyznanej pomocy często nie decydują potrzeby dzieci, tylko dostępne środki. W 40% placówek nie zorganizowano dzieciom niektórych form pomocy wskazanych w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – przez braki kadrowe i problemy organizacyjne.

8. Brak monitorowania przydatności podjętych form wsparcia – nie we wszystkich skontrolowanych placówkach na bieżąco diagnozowano stan zdrowia dziecka i oceniano przydatność podjętych form terapii w celu poprawy ich skuteczności. 

9. Daleko położone miejsca prowadzenia terapii i brak środków na dowóz – dla prawie połowy dzieci wczesne wspomaganie rozwoju nie było dostępne w placówkach położonych blisko ich miejsca zamieszkania, a tylko część rodziców uzyskała dofinansowanie do kosztów dowozu dzieci na zajęcia.

10. Brak współpracy pomiędzy różnymi placówkami udzielającymi dziecku i jego rodzinie wsparcia. Brakuje wymiany informacji o dziecku i jego potrzebach pomiędzy np. poradniami pedagogiczno- psychologicznymi a podmiotami leczniczymi.

Pełny raport znajduje się tutaj>>

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel