Przedłużenie kadencji dyrektora liceum dopuszczalne, ale pod pewnymi warunkami

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 28 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: W tym roku upływa 5-letnia kadencja dyrektora liceum ogólnokształcącego. Czy w świetle obowiązujących przepisów można ją przedłużyć na następne 5 lat bez konkursu, czy też organ prowadzący musi rozpisać konkurs na stanowisko dyrektora?
Odpowiedź: Organ prowadzący będzie mógł przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora liceum ogólnokształcącego, ale tylko do 31 sierpnia 2019 r. i pod warunkiem, że do liceum zostanie włączone gimnazjum.

Co do zasady przedłużenie kadencji nie będzie możliwe …

Nowa ustawa Prawo oświatowe w dużej mierze powtarza regulacje dotychczasowej ustawy o systemie oświaty. Mimo wszystko przewidziano w niej pewne dość istotne różnice. Jedną z nich jest brak możliwości przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący. Po upływie kadencji dyrektora każdorazowo konieczne będzie więc ogłoszenie konkursu na to stanowisko.

W nowej ustawie Prawo Oświatowe nie przewidziano możliwości przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Każdorazowo po upływie kadencji będzie więc konieczne przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora.

... ale w wyjątkowych przypadkach kadencję będzie można przedłużyć do 31 sierpnia 2019 r.

Jednakże wyjątkowo w okresie do 31 sierpnia 2019 r. w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne będzie przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora. Organ prowadzący będzie mógł przedłużyć kadencję dyrektora:

  • wygaszanego gimnazjum,
  • szkoły podstawowej,
  • szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej I stopnia, do których zostało włączone gimnazjum (zarówno przed jak i po włączeniu),
  • gimnazjum przekształcanego w szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum, szkołę branżową I stopnia (zarówno przed jak i po przekształceniu),
  • szkoły podstawowej, szkoły branżowej I stopnia powstałej w wyniku przekształcenia zespołu szkół (zarówno przed jak i po przekształceniu).

W każdym z ww. przypadków przedłużenie powierzenia stanowiska będzie możliwe nawet wówczas, gdyby kadencja dyrektora kończyła się już w dniu 31 sierpnia 2017 r. Przedłużenie będzie mogło nastąpić na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2019 r., a więc do ostatniego dnia wdrażania reformy ustroju szkolnego. Po tej dacie przedłużanie kadencji dyrektora nie będzie już dopuszczalne.

W opisanym przypadku przedłużenie będzie możliwe tylko wtedy, gdy do liceum ogólnokształcącego zostanie włączone gimnazjum, a poza tym na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2019 r.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel