13 milionów więcej na program "Wyprawka szkolna"

Data publikacji: 16 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

W 2012 r. na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców rząd przeznaczy 128 milionów złotych. To o 13 mln złotych więcej niż w zeszłym roku (2011 r. - 115 mln, 2010 r. - 103 mln). Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" został 14 czerwca przyjęty przez Radę Ministrów.

W 2012 r. na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców rząd przeznaczy 128 milionów złotych. To o 13 mln złotych więcej niż w zeszłym roku (2011 r. - 115 mln, 2010 r. - 103 mln). Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" został 14 czerwca przyjęty przez Radę Ministrów.

Dla kogo dofinansowanie?

Programem w tym roku będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną:

 • w klasach I-IV szkoły podstawowej,
 • klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
 • klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie I liceum plastycznego lub
 • klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych.
„Wyprawka szkolna” też dla uczniów z niepełnosprawnościami

Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Ponad próg dochodowy - udział 5% środków programu

Ze względu na niewielkie wykorzystywanie w ubiegłych latach możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu podręczników przez rodziców, których dochody przekraczały próg dochodowy zapisany w programie „Wyprawka szkolna", w projekcie tegorocznej edycji zaproponowano zmniejszenie udziału środków przeznaczonych dla tej grupy rodziców do 5% środków programu.

Jednocześnie w przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej i I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym ze względu na objęcie tej grupy wsparciem uzależnionym od wyższego poziomu dochodu w rodzinie.

Od 180 do 352 zł. dofinansowania

Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:

 • 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 • 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
 • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
 • 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Źródło informacji:
 • Strona internetowa MEN.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel