20-godzinne pensum dla pedagogów i psychologów

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 21 maja 2013 r.
Poleć znajomemu

Posłowie Solidarnej Polski zaproponowali ustawowe uregulowanie pensum nauczycieli pedagogów i psychologów szkolnych na poziomie 20 godzin tygodniowo - do sejmu wpłynął projekt zmieniający Kartę Nauczyciela.

Posłowie Solidarnej Polski zaproponowali ustawowe uregulowanie pensum nauczycieli pedagogów i psychologów szkolnych na poziomie 20 godzin tygodniowo - do sejmu wpłynął projekt zmieniający Kartę Nauczyciela.

Pensum powinna określać Karta Nauczyciela

Zdaniem pomysłodawców zmian, ustalanie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagogów i psychologów szkolnych nie powinno należeć do kompetencji organu prowadzącego. Rozróżnienie sytuacji nauczycieli poradni psychologiczno - pedagogicznych, którzy mają zagwarantowane w Karcie Nauczyciela 20 - godzinne pensum, i nauczycieli pedagogów i psychologów szkolnych jest nieuzasadnione. Zmiany miałyby wejść w życie 1 września 2013 r.

Ujednolicenie pensum nauczycieli pedagogów i psychologów szkolnych z nauczycielami poradni psychologiczno-pedagogicznych będzie, w opinii autorów projektu, realizacją konstytucyjnej zasady równego traktowania.
40-godzinne pensum nie pozwala na realizację innych zadań nauczycieli

Przypomnijmy, że zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i Związek Nauczycielstwa Polskiego od wielu miesięcy zwracają uwagę, że obecna regulacja dotycząca zasad ustalania pensum m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, daje organom prowadzącym zupełną swobodę w kształtowaniu obowiązkowego wymiaru ich godzin. Karta Nauczyciela nie określa bowiem kryteriów, jakimi powinien kierować się organ, regulując tę materię. Resort edukacji wydał komunikat, w którym dość ogólnikowo stwierdził, że pensum nauczyciela nie może wynosić 40 godzin tygodniowo. W styczniu na konferencji prasowej Minister Szumilas oświadczyła, że zmiany w Karcie Nauczyciela, nad którymi pracuje wspólnie z samorządami i związkami zawodowymi, nie będą dotyczyły pensum nauczycieli.

W związku z biernością resortu edukacji, poselska inicjatywa wychodzi naprzeciw postulatom Rzecznika Praw Obywatelskich, związków zawodowych i samych nauczycieli. Planowane zmiany nie obejmą jednak m.in. nauczycieli logopedów, dla których wciąż wymiar pensum miałby ustalać organ prowadzący.

Źródło:

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (wniesiony do sejmu 9 maja 2013 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel