6 mln zł na program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Data publikacji: 17 kwietnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Rada Ministrów przyjęła 17 kwietnia harmonogram realizacji zadań rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła". Na finansowanie programu w 2012 r. przeznaczono w budżecie państwa 6 mln zł.

Rada Ministrów przyjęła 17 kwietnia harmonogram realizacji zadań rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła". Na finansowanie programu w 2012 r. przeznaczono w budżecie państwa 6 mln zł.

Budżet na wdrażanie działań edukacyjnych, promowanie zdrowego stylu życia i działania profilaktyczne

W ramach programu:

  • 4,5 mln zł zostanie przeznaczonych na otwarty konkurs ofert, który ukierunkowany jest na wdrożenie w przedszkolach i szkołach podstawowych projektów obejmujących prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-informacyjno-promocyjnych, pokazujących dobre praktyki związane z przyjaznym wdrażaniem 6-latków do edukacji szkolnej;
  • 1, 25 mln zł zarezerwowano na otwarty konkurs promujący zdrowy styl życia, prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną oraz rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży.
  • 250 tys. zł. zostanie przeznaczonych na realizację działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym używania przez dzieci i młodzież tzw. dopalaczy, zostanie przeznaczone 250 tys. zł.
Cel programu: poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach

Podstawowym celem Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła" jest poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach.

Podejmowane w ramach programu inicjatywy mają służyć budowaniu w szkole pozytywnego klimatu społecznego w oparciu o prawidłowe relacje interpersonalne.

Inne zadania to:

  • stałe doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców, dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  • pogłębianie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów,
  • rozwój ich zainteresowań, pasji,
  • uczenie odpowiedzialności obywatelskiej i samorządności.
Źródło informacji:
  • strona internetowa MEN.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel