9 zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodach - projekt nowelizacji rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 1 lutego 2016 r.
Poleć znajomemu
9 zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodach - projekt nowelizacji rozporządzenia

Wprowadzenie podstaw programowych dla 3 nowych zawodów, a także wykreślenie postanowień dotyczących zawodu „Technik mechanizacji rolnictwa” - to zmiany wynikające z projektowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Mają zacząć obowiązywać już od roku szkolnego 2016/2017.

Zmiany w klasyfikacji zawodów doprowadziły do zmian w podstawach programowych

Konieczność wprowadzenia zmian w projektowanym rozporządzeniu wynika ze zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzonych rozporządzeniem MEN z 6 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (więcej na ten temat przeczytasz w artykule: „2 nowe zawody w szkolnictwie zawodowym”). W załączniku do projektowanego rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach przewidywane są następujące zmiany:

 1. wprowadzenie podstawy programowe dla  3 nowych zawodów:
  • Jeździec (symbol cyfrowy zawodu 516408),
  • Kierowca mechanik (832201),
  • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515),
 2. wykreślenie postanowienia dotyczącego podstawy programowej kształcenia w dotychczasowym zawodzie „Technik mechanizacji rolnictwa” (311512),
 3. dodanie postanowienia dotyczącego efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji M.46. „Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie” w nowym zawodzie „Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki”, wykreślając jednocześnie pozycję dotyczącą efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji M.43, wyodrębnionej w dotychczasowym zawodzie „Technik mechanizacji rolnictwa”; kwalifikacje M.1. „Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie” oraz M.2. „Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie” ujęte w dotychczasowym zawodzie „Technik mechanizacji rolnictwa”, zostały wyodrębnione w nowym zawodzie „Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki”,
 4. dodanie postanowienia dotyczącego efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji R.27. „Jeździectwo i trening koni” wyodrębnionego w zawodach „Jeździec” i „Technik hodowca koni” (314203),
 5. ze względu na wprowadzenie nowego zawodu „Kierowca mechanik” nadanie nowego brzmienia pozycji dotyczącej kwalifikacji A.69. „Eksploatacja środków transportu drogowego” wyodrębnionego w zawodach „Kierowca mechanik” oraz „Technik transportu drogowego”,
 6. nadanie nowego brzmienia pozycji dotyczącej efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów - PKZ(A.ac),
 7. w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska (R) dodanie postanowienia dotyczącego efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach tego obszaru kształcenia - PKZ (R.p) stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodach „Jeździec”  i „Technik hodowca koni”,
 8. ze względu na wprowadzenie nowych zawodów „Kierowca mechanik” oraz „Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki” nadanie nowego brzmienia pozycji „Warunki realizacji kształcenia w zawodzie” w odniesieniu do następujących zawodów:
 • Technik transportu drogowego (311927),
 • Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (834103),
 1. dodanie kwalifikacji R.27. „Jeździectwo i trening koni” w opisie kształcenia dla zawodu „Technik hodowca koni”, która jest kwalifikacją wspólną dla tego zawodu oraz nowego zawodu „Jeździec”.
Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2016 r.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (projekt z 27 stycznia 2016 r.).

 

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel