9 zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodach - projekt nowelizacji rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 1 lutego 2016 r.
Poleć znajomemu
9 zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodach - projekt nowelizacji rozporządzenia

Wprowadzenie podstaw programowych dla 3 nowych zawodów, a także wykreślenie postanowień dotyczących zawodu „Technik mechanizacji rolnictwa” - to zmiany wynikające z projektowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Mają zacząć obowiązywać już od roku szkolnego 2016/2017.

Zmiany w klasyfikacji zawodów doprowadziły do zmian w podstawach programowych

Konieczność wprowadzenia zmian w projektowanym rozporządzeniu wynika ze zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzonych rozporządzeniem MEN z 6 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (więcej na ten temat przeczytasz w artykule: „2 nowe zawody w szkolnictwie zawodowym”). W załączniku do projektowanego rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach przewidywane są następujące zmiany:

 1. wprowadzenie podstawy programowe dla  3 nowych zawodów:
  • Jeździec (symbol cyfrowy zawodu 516408),
  • Kierowca mechanik (832201),
  • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515),
 2. wykreślenie postanowienia dotyczącego podstawy programowej kształcenia w dotychczasowym zawodzie „Technik mechanizacji rolnictwa” (311512),
 3. dodanie postanowienia dotyczącego efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji M.46. „Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie” w nowym zawodzie „Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki”, wykreślając jednocześnie pozycję dotyczącą efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji M.43, wyodrębnionej w dotychczasowym zawodzie „Technik mechanizacji rolnictwa”; kwalifikacje M.1. „Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie” oraz M.2. „Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie” ujęte w dotychczasowym zawodzie „Technik mechanizacji rolnictwa”, zostały wyodrębnione w nowym zawodzie „Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki”,
 4. dodanie postanowienia dotyczącego efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji R.27. „Jeździectwo i trening koni” wyodrębnionego w zawodach „Jeździec” i „Technik hodowca koni” (314203),
 5. ze względu na wprowadzenie nowego zawodu „Kierowca mechanik” nadanie nowego brzmienia pozycji dotyczącej kwalifikacji A.69. „Eksploatacja środków transportu drogowego” wyodrębnionego w zawodach „Kierowca mechanik” oraz „Technik transportu drogowego”,
 6. nadanie nowego brzmienia pozycji dotyczącej efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów - PKZ(A.ac),
 7. w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska (R) dodanie postanowienia dotyczącego efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach tego obszaru kształcenia - PKZ (R.p) stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodach „Jeździec”  i „Technik hodowca koni”,
 8. ze względu na wprowadzenie nowych zawodów „Kierowca mechanik” oraz „Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki” nadanie nowego brzmienia pozycji „Warunki realizacji kształcenia w zawodzie” w odniesieniu do następujących zawodów:
 • Technik transportu drogowego (311927),
 • Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (834103),
 1. dodanie kwalifikacji R.27. „Jeździectwo i trening koni” w opisie kształcenia dla zawodu „Technik hodowca koni”, która jest kwalifikacją wspólną dla tego zawodu oraz nowego zawodu „Jeździec”.
Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2016 r.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (projekt z 27 stycznia 2016 r.).

 

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel