Będą zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa

Data publikacji: 5 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Będą zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa

Obowiązkowi w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa będą podlegać uczniowie 8-letnich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych. Przepis ten ma wejść w życie 1 września 2017 r. Sprawdzamy, co jeszcze się zmieni!

Specjalistyczne obozy szkoleniowe – od kiedy

Dla uczniów, którzy ukończą klasę VIII szkoły podstawowej, klasę I branżowej szkoły I stopnia, klasę I 4-letniego liceum ogólnokształcącego lub klasę I 5-letniego technikum będą organizowane specjalistyczne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe. Ich organizacja musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w art. 92a-92t i w art. 96a ustawy o systemie oświaty.

Od kiedy nowe przepisy

W przepisach wprowadzona została regulacja o charakterze przejściowym dotycząca sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa w okresie wdrażania reformy systemu oświaty, tj. w dotychczasowych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Przepisy, które mają wejść w życie od 1 września 2017 r., będą obowiązywały w:
  • 8-letniej szkole podstawowej i branżowej szkole I stopnia - począwszy od roku szkolnego 2017/2018,
  • 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum począwszy od roku szkolnego 2019/2020.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (projekt z 31 marca 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel