Będą zmiany w sposobie prowadzenia dokumentacji szkolnej i przedszkolnej

Data publikacji: 22 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Będą zmiany w sposobie prowadzenia dokumentacji szkolnej i przedszkolnej

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji przez publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także przez publiczne przedszkola i placówki będzie nieco zmieniona od 1 września br. Resort edukacji wydał projekt rozporządzenia z kilkoma zmianami.

6 planowanych zmian

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia MEN z 29 sierpnia 2014 r. dokonano następujących zmian:

1) uwzględniono nowy ustrój szkolny,

2) wprowadzono przepisy odnoszące się do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z danej części tego egzaminu,

3) określono procedurę postępowania w przypadku zniszczenia protokołów indywidualnych części ustnej egzaminu maturalnego z danych przedmiotów oraz protokołów dotychczasowych egzaminów dojrzałości,

4) określenie „tygodniowy plan zajęć edukacyjnych” zastąpiono określeniem „tygodniowy rozkład zajęć”, a „semestralny plan zajęć edukacyjnych” zastąpiony został określeniem „semestralny rozkład zajęć”,

5) określenie „forma elektroniczna dziennika” zastąpiono określeniem „postać elektroniczna dziennika”,

6) uzupełniono katalog dokumentów gromadzonych w indywidualnych teczkach dzieci, uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchaczy i wychowanków.

W odniesieniu do dotychczasowych szkół, tj. gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia, będą stosowane przepisy rozporządzenia MEN z 29 sierpnia 2014 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (projekt z 14 czerwca 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel