Biblioteki szkolne nie będą likwidowane

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Data publikacji: 14 lutego 2013 r.
Poleć znajomemu

Zakończyły się konsultacje założeń do projektu ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Od początku projekt ten wzbudza wiele emocji wśród środowisk oświatowych, głównie z obawy o likwidację miejsc pracy w szkolnych bibliotekach. Jak jednak wynika z projektu - zmiany mają rozwijać funkcję bibliotek szkolnych i zakres ich działalności, a nie prowadzić do likwidacji bibliotek szkolnych.

Zakończyły się konsultacje założeń do projektu ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Od początku projekt ten wzbudza wiele emocji wśród środowisk oświatowych, głównie z obawy o likwidację miejsc pracy w szkolnych bibliotekach. Jak jednak wynika z projektu - zmiany mają rozwijać funkcję bibliotek szkolnych i zakres ich działalności, a nie prowadzić do likwidacji bibliotek szkolnych.

Biblioteki szkolne służą realizacji zadań statutowych szkół

Jedną z form realizacji zadań statutowych szkoły publicznej jest zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki (art. 67 UoSO). Wbrew obawom środowisk oświatowych MAiC nie zamierza ich likwidować, ale planuje wprowadzić rozwiązania umożliwiające łączenie bibliotek szkolnych z publicznymi, jeżeli władze gminy zdecydują się na takie rozwiązanie. Celem proponowanych przez ministerstwo zmian jest umożliwienie rozwinięcia funkcji bibliotek szkolnych i rozszerzenie zakresu ich działalności. Projekt założeń do ustawy samorządowej nie przewiduje także wymogu, aby jednostka samorządu miała obowiązek zapewnić dostęp do biblioteki w odpowiedniej, określonej odległości od szkoły.

Ustawa samorządowa ma poprawić jakość usług świadczonych przez jst

Ministerstwo podkreśla, że celem projektowanej ustawy samorządowej jest poprawie jakości usług świadczonych przez samorządy, a założenia do ustawy były uzgadniane z samorządami, które same zdecydują, czy zaproponowane w ustawie narzędzia zostaną przez nich wykorzystane. Na rozwiązaniach przewidzianych tą ustawą mogą skorzystać szczególnie szkoły funkcjonujące w małych gminach, które mają problemy w związku z niżem demograficznym. Zmiana statusu biblioteki na bibliotekę publiczną pozwoli im realizować usługi nie tylko dla uczniów, ale także dla lokalnej społeczności.

Źródło:

  • Projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego z dnia 16 stycznia 2013 r.
Agnieszka Rumik

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel