Choroba zawodowa w szkole - nowe wzory dokumentów!

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 31 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

1 sierpnia 2012 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu dotyczącym sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Nowelizacja rozporządzenia przede wszystkim wprowadza nowe wzory formularzy stosowanych przy zgłaszaniu, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych.

1 sierpnia 2012 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu dotyczącym sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Nowelizacja rozporządzenia przede wszystkim wprowadza nowe wzory formularzy stosowanych przy zgłaszaniu, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych.

Nowe wzory formularzy dotyczą:

 1. zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej,
 2. skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (stosowany w razie skierowania wydawanego przez lekarza lub lekarza dentystę),
 3. skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (stosowany w razie skierowania wydawanego przez państwowego inspektora sanitarnego),
 4. karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 5. orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej,
 6. orzeczenia lekarskiego o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej,
 7. decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej,
 8. decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej,
 9. karty stwierdzenia choroby zawodowej,
 10. zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej.
Dokumentacja medyczna dotycząca chorób zawodowych wystawiona według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych zachowuje ważność.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. z 2012 r., poz. 663).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel