Do 2 września MEN podzieli między gminy dotacje dla przedszkoli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 3 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Wyższe dotacje dla przedszkoli, wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o systemie oświaty będą rozdzielone pomiędzy gminy do dnia 2 września 2013 roku - tak wynika z projektu rozporządzenia, które określa zasady udzielania i rozliczania tych dotacji.

Procedura podziału dotacji dla przedszkoli

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia, które przedstawia:

  • tryb udzielania dotacji celowej z budżetu państwa,
  • sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, mimo ciążącego na gminie obowiązku zapewnienia tym dzieciom miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego
  • sposób rozliczenia powyższej dotacji wraz ze wzorem formularza rocznego rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Podmiot zobowiązany

Termin

Termin w 2013 r.

Podział i uruchomienie środków

Minister Edukacji Narodowej

10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dokonuje podziału środków pomiędzy poszczególne gminy

Do 2 września 2013 r.

Wojewoda

7 dni od otrzymania  informacji z MEN  o sposobie podziału składa wniosek o Ministra Finansów o uruchomienie środków

Przekazanie wojewodzie oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji zawierającej listę dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu, nieprzyjętych do placówki wychowania przedszkolnego

Dyrektor:

  • publicznego przedszkola,
  • publicznej szkoły podstawowej,
  • niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b UoSO
oraz osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego, lub niepubliczną inną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c UoSO

Do 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja

Nie dotyczy
(przepis wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r.)

Przekazanie wojewodzie informacji, którym z dzieci wymienionych na ww. liście, wskazano miejsce korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust. 4b UoSO, wg stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja

Wójt (burmistrz, prezydenta miasta)

Do 15 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja

Nie dotyczy
(przepis wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r.)

Rozliczenie dotacji

Gminy

Do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym dotacja została udzielona

Za rok 2013 obejmuje wydatki poniesione w okresie od 1 września do 31 grudnia 2013 r.

Źródło:
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (projekt z 25 czerwca 2013 r., wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel