Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Dodatek stażowy pracowników niepedagogicznych - szykują się zmiany

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 17 kwietnia 2014 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Pracownicy niepedagogiczny zatrudnieni w szkołach publicznych mają prawo do dodatku za wieloletnią pracę. Obowiązujące przepisy nasuwają wątpliwości, jak naliczać staż pracy w przypadku, gdy pracownik samorządowy jest zatrudniony w kilku szkołach. Resort pracy chce zrezygnować z podziału na dodatkowe i podstawowe zatrudnienie, przy zachowaniu zasady, że pokrywające okresy pracy u różnych pracodawców nie mogą być liczone podwójnie.

Brak definicji czyni przepis niezrozumiałym

W obecnym stanie prawnym „jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.” (§7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.). Stosowanie tego przepisu w praktyce nasuwa wątpliwości ze strony pracodawców, jak i pracowników. Ani ww. rozporządzenie ani ustawa o pracownikach samorządowych nie wyjaśnia bowiem jak rozumieć pojęcie „dodatkowego” i „podstawowego” zatrudnienia. Pomysłodawcy projektu zauważają też, że nie ma analogicznego podziału w przypadku nabywania prawa do nagrody jubileuszowej.

Aktualne brzmienie §7 ust. 3 ww. rozporządzenia jest także niejasne w świetle art. 38 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych, który mówi, że „do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku
z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze”.

Określone w rozporządzeniu warunki ustalania okresów pracy dla celów dodatku za wieloletnią pracę powinny uwzględniać zasadę ustawową i w sposób nieuprawniony nie różnicować okresów pracy uwzględnianych przy ustalaniu uprawnień pracownika do tego dodatku i nagrody jubileuszowej.
Zmiana rozporządzenia ma polegać na uchyleniu ust. 3 w § 7 oraz dodaniu w to miejsce ust. 2a w brzmieniu: „W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów.”.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (projekt z 14 marca 2014 r., skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel