Dodatek uzupełniający składnikiem wynagrodzenia urlopowego

Data publikacji: 7 października 2010 r.
Poleć znajomemu

MEN opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop nauczycieli. Dzięki tej zmianie już nie będzie wątpliwości czy dodatek uzupełniający z art. 30a KN należy wliczać m.in. do podstawy trzynastki.

MEN opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop nauczycieli. Dzięki tej zmianie już nie będzie wątpliwości czy dodatek uzupełniający z art. 30a KN należy wliczać m.in. do podstawy trzynastki.

Dodatek uzupełniający -  dotychczas niezidentyfikowany składnik wynagrodzenia

Status jednorazowego dodatku uzupełniającego, wypłacanego na podstawie art. 30a KN, był do tej pory niejasny. Z jednej strony dodatek ten jest związany z wynagrodzeniem zasadniczym nauczycieli, z drugiej zaś żaden przepis wprost nie nakazywał traktowania go na równi z wynagrodzeniem zasadniczym m.in. w przypadku wypłaty wynagrodzenia urlopowego czy ekwiwalentu za urlop.

Dodatek uzupełniający będzie wymieniony wprost w rozporządzeniu

Projektowana zmiana rozporządzenia ma na celu uporządkowanie tej sytuacji. W zmienionym rozporządzeniu jednorazowy dodatek uzupełniający jest wymieniony jako składnik wynagrodzenia urlopowego, a co za tym idzie, także ekwiwalentu za urlop nauczyciela oraz innych świadczeń obliczanych tj. ekwiwalent (np. trzynastka).

Wliczamy 1/12 dodatku za miniony rok

Jednorazowy dodatek uzupełniający będzie wliczany do podstawy wynagrodzenia za urlop nauczyciela w wysokości 1/12 dodatku wypłaconego za miniony rok kalendarzowy.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2011 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel