Godzin wczesnego wspomagania nie będzie więcej

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 19 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Mimo apelu Rzecznika Praw Dziecka, resort edukacji nie planuje zwiększenia liczby godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach oświatowych. Od 1 września 2013 r. ma jedynie poszerzyć się katalog placówek, w których organizowane jest wczesne wspomaganie.

Mimo apelu Rzecznika Praw Dziecka, resort edukacji nie planuje zwiększenia liczby godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach oświatowych. Od 1 września 2013 r. ma jedynie poszerzyć się katalog placówek, w których organizowane jest wczesne wspomaganie.

Inne formy wychowania przedszkolnego zorganizują wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowelizację rozporządzenia z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci , która przewiduje, że od 1 września 2013 r. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka będzie realizowane również w innych formach wychowania przedszkolnego. W projekcie rozporządzenia nie przewidziano zmiany liczby godzin tych zajęć, tj. zostały one utrzymane na poziomie od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Liczba godzin wczesnego wspomagania bez zmian

W trakcie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych Rzecznik Praw Dziecka zaaprobował powyższą zmianę, zwracając uwagę na  opinie rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, którzy uważają, że godzin przeznaczonych na te zajęcia jest za mało, ich liczba bowiem nie odpowiada potrzebom dziecka z niepełnosprawnością.  W odpowiedzi, resort edukacji zgodził się z opinią, że liczba tych zajęć może być niewystarczająca na realizacje celów terapeutycznych, w tym rehabilitacyjnych i zabiegów medycznych, wynikających z potrzeb dziecka niepełnosprawnego. Z drugiej strony, „system oświaty jest w stanie zaspokoić tylko część ww. potrzeb, inne natomiast mogą i powinny być zrealizowane przez inne instytucje - podmioty lecznicze, ośrodki pomocy społecznej czy powiatowe centra pomocy rodzinie”.  Ponadto, wprowadzenie proponowanych przez Rzecznika zmian wymagałoby uprzedniej analizy przepisów pod kątem potrzeby zmian regulacji dotyczących oferty w zakresie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego podmiotów niebędących jednostkami systemu oświaty. W związku z tym - biorąc pod uwagę krótki czas na wejście przedmiotowego rozporządzenia w życie (1 września 2013 r. ) poszerzenie zakresu zmian jest niemożliwe.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (projekt z 28 czerwca 2013 r.)
  • Pismo Rzecznika Praw Dziecka z 10 lipca 2013 r. (ZEW/071/15-3/2013/MP
  • Pismo Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2013 r. (DZSE-WSPE-KT-0211-1/13
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel