Kwalifikacje nauczycieli religii Ewangelicznego Związku Braterskiego w RP

Data publikacji: 15 lutego 2013 r.
Poleć znajomemu

14 lutego 2013 r. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas wraz z Przewodniczącym Rady Starszych Ewangelicznego Związku Braterskiego st. prezbiterem Ludwikiem Skworczem podpisali porozumienie, dotyczące kwalifikacji wymaganych od katechetów.

14 lutego 2013 r. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas wraz z Przewodniczącym Rady Starszych Ewangelicznego Związku Braterskiego st. prezbiterem Ludwikiem Skworczem podpisali porozumienie, dotyczące kwalifikacji wymaganych od katechetów.

W porozumieniu podano definicje przygotowania pedagogicznego i kursu katechetycznego oraz określono:

  • formy uzyskiwania kwalifikacji przez nauczycieli religii Kościoła, w tym przygotowania teologicznego do nauczania religii,
  • kwalifikacje nauczycieli religii Kościoła w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających,
  • kwalifikacje nauczycieli religii Kościoła do pracy w przedszkolach i szkołach specjalnych.
Ustalono warunki skierowania nauczyciela do pracy w przedszkolach i szkołach przez właściwe władze Kościoła. Stworzono również przepisy przejściowe dotyczące obecnie zatrudnionych nauczycieli religii Ewangelicznego Związku Braterskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w okresie trzech lat muszą uzupełnić wymagane przepisami kwalifikacje. Porozumienie weszło w życie z dniem podpisania.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel