Nauczyciele nadal bez urlopu na żądanie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 5 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

47 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, wykorzystywanego nie tylko w ferie, lecz także w dni wolne od zajęć, jednakże bez prawa do urlopu na żądanie - tak MEN zamierza ukształtować urlop wypoczynkowy w szkołach feryjnych od 1 stycznia 2014 r.

W pierwszym roku pracy - 30 dni urlopu

Nowa Karta Nauczyciela ma precyzyjnie określać wymiar urlopu nauczycieli zatrudnionych w szkołach feryjnych - będzie to 47 dni roboczych w roku kalendarzowym. Przy czym nauczyciel będzie miał prawo do co najmniej 28 dni kalendarzowych, a dyrektor szkoły do 14 dni kalendarzowych nieprzerwanego wypoczynku. Nauczycielowi podejmującemu pracę po raz pierwszy będzie przysługiwał urlop w wymiarze 30 dni roboczych w roku. Obecnie, nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole, nabywa prawo do urlopu w dniu poprzedzającym ferie szkolne.

Urlop zgodnie z planem urlopów lecz bez urlopu na żądanie

Termin korzystania z urlopu będzie ustalany w planie urlopów opracowanym przez dyrektora szkoły na podstawie wniosków urlopowych składanych przez nauczycieli oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowej organizacji pracy szkoły. Dla dyrektora szkoły plan urlopów ustali organ prowadzący. Przy czym - odmiennie niż to zostało uregulowane w Kodeksie pracy - plan urlopów nauczycieli będzie obejmował pełny wymiar urlopu bez możliwości korzystania z urlopu na żądanie.

Resort edukacji nie przychylił się do przyznania nauczycielom prawa do urlopu na żądanie, uznając, że obowiązek planowania całego urlopu wynika z potrzeby zapewnienia prawidłowej organizacji pracy szkoły. Zdaniem MEN, przyznanie prawa do urlopu na żądanie, z którego nauczyciele mogliby korzystać w dniu, w które w szkole nie odbywają się zajęcia lekcyjne, mogłoby zakłócać realizację procesu dydaktyczno - wychowawczego.
Urlop także w dni wolne od zajęć dydaktycznych

Nauczyciel będzie mógł skorzystać z urlopu nie tylko w czasie ferii, lecz również w dni wolne od zajęć dydaktycznych (tj. np. w przerwie świątecznej lub w dniach ustalonych przez dyrektora szkoły, jako dni wolne od zajęć).

Dyrektor szkoły będzie mógł wykorzystywać urlop wypoczynkowy w ciągu całego roku, bez ograniczenia do dni wolnych od zajęć. To rozwiązanie uzasadnia charakter zadań wykonywanych na tym stanowisku.
W czasie wakacji - albo urlop albo praca

Jeśli nauczyciel nie zdecyduje się na urlop w dni, w których nie odbywają się lekcje - będzie w tym czasie pozostawał do dyspozycji dyrektora i wykonywał inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły lub czynności związane z doskonaleniem zawodowym. Dotyczy to również okresu ferii letnich i zimowych, co do którego nauczyciel nie złożył wniosku o urlop.

Proporcjonalny wymiar urlopu do okresu przepracowanego

Proponuje się także, by wymiar urlopu nauczyciela ulegał obniżeniu w przypadku, gdy nauczyciel wraca do pracy po trwającym co najmniej miesiąc okresie:

  • urlopu bezpłatnego,
  • tymczasowego aresztowania,
  • odbywania kary pozbawienia wolności,
  • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • urlopu dla poratowania zdrowia.

Wymiar urlopu w tych przypadkach będzie ustalany proporcjonalnie do okresu przepracowanego w danym roku.

Mimo pierwotnych planów, trwający ponad miesiąc urlop wychowawczy nauczyciela nie będzie skutkował obniżeniem wymiaru urlopu wypoczynkowego.
Praca na podstawie jednej umowy w dwóch typach szkół

Planuje się także uregulowanie kwestii urlopu nauczyciela, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki w szkole, w której przewidziano ferie szkolne  i w szkole nieferyjnej. W takim przypadku, nauczyciel będzie miał prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do tygodniowego obowiązkowego wymiaru pensum, realizowanego w danej szkole.

Urlop uzupełniający za 2013 - na dotychczasowych zasadach

Nauczyciele, którzy przed dniem wejścia w życie nowych przepisów nie wykorzystają należnego im urlopu uzupełniającego, będę z niego korzystać na dotychczasowych zasadach.

Źródło:

  • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (wersja przekazana w dniu 26 czerwca 2013 r. do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel