Nauczyciele nie będą czekać na pensje do końca miesiąca

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 28 października 2017 r.
Poleć znajomemu
Nauczyciele nie będą czekać na pensje do końca miesiąca

Przepisy o wynagradzaniu nauczycieli mają zmienić się na korzyść tych, którzy pracują w szkole najdłużej. Prawo do nowego dodatku za wyróżniającą pracę będą mieli bowiem tylko nauczycieli dyplomowani. Jednocześnie nauczyciele kontraktowi stracą zasiłek na zagospodarowanie.

Wynagrodzenie nie będzie przesunięte na koniec miesiąca

W toku prac w Sejmie zrezygnowano z planowanej zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia nauczycieli. Pensje nadal będą wypłacane z góry w pierwszym dniu miesiąca.

Nowy dodatek za wyróżniającą pracę od 1 września 2020 roku

Do Karty Nauczyciela ma zostać wprowadzony nowy składnik wynagrodzenia tj. dodatek za wyróżniającą pracę. Dodatek ten będzie mógł otrzymać tylko nauczyciel dyplomowany, który:

 • przepracował min 3 lata w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;
 • legitymuje się wyróżniającą oceną pracy.

Dodatek ma docelowo tj. od 1 września 2022 r. wynosić 16% kwoty bazowej. Wysokość dodatku ma być proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia (art. 33a planowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

W okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. dodatek ten ma przysługiwać w wysokości:
 • w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. – 3%
 • w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. – 6%
kwoty bazowej.
Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wyróżniającej oceny pracy na zasadach, które mają obowiązywać od 1 września 2018 r.

Prawo do dodatku nauczyciel nabędzie z dniem:

 1. 1 stycznia – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy w okresie do 1 lipca do 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy;
 2. 1 września – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy w okresie od 1  stycznia do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

Prawo do dodatku ma wygasać z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym uzyskana przez nauczyciela ocena pracy niższa niż ocena wyróżniająca stanie się ostateczna. W tym miejscu warto przypomnieć, że zgodnie z projektem nowelizacji Karty Nauczyciela, ocena pracy nauczyciela ma być dokonywana cyklicznie tj. co 3 lata. Więcej w artykule: „Ocena pracy nauczyciela wpłynie na możliwość awansu i wynagrodzenie”.

Już tylko dodatek za pracę na terenie wsi

Z Karty Nauczyciela znikną także dodatki socjalne, poza dodatkiem wiejskim. A zatem nauczyciele nie będą już uprawnieni do:

 • lokalu mieszkalnego,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • działki gruntu do użytkowania,
 • mieszkań w budynkach szkolnych,
 • zasiłku na zagospodarowanie.

Nadal nauczyciel posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudniony na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców, będzie przysługiwać odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

Likwidacja dodatków socjalnych ma nastąpić już od 1 stycznia 2018 r., za wyjątkiem zasiłku na zagospodarowanie. Zasiłek ten będzie wypłacany nauczycielom, którzy spełnią warunki do jego otrzymania do dnia 1 września 2018 r.  (art. 136 ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela).
Więcej o planowanych zmianach w Karcie Nauczyciela w artykule: KARTA NAUCZYCIELA 2018 - ustawa przyjęta przez Sejm.
 • Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (wersja skierowana do podpisu Prezydenta) – art. 76,  art. 136.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel