Nauczyciele nie będą czekać na pensje do końca miesiąca

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 28 października 2017 r.
Poleć znajomemu
Nauczyciele nie będą czekać na pensje do końca miesiąca

Przepisy o wynagradzaniu nauczycieli mają zmienić się na korzyść tych, którzy pracują w szkole najdłużej. Prawo do nowego dodatku za wyróżniającą pracę będą mieli bowiem tylko nauczycieli dyplomowani. Jednocześnie nauczyciele kontraktowi stracą zasiłek na zagospodarowanie.

Wynagrodzenie nie będzie przesunięte na koniec miesiąca

W toku prac w Sejmie zrezygnowano z planowanej zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia nauczycieli. Pensje nadal będą wypłacane z góry w pierwszym dniu miesiąca.

Nowy dodatek za wyróżniającą pracę od 1 września 2020 roku

Do Karty Nauczyciela ma zostać wprowadzony nowy składnik wynagrodzenia tj. dodatek za wyróżniającą pracę. Dodatek ten będzie mógł otrzymać tylko nauczyciel dyplomowany, który:

 • przepracował min 3 lata w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;
 • legitymuje się wyróżniającą oceną pracy.

Dodatek ma docelowo tj. od 1 września 2022 r. wynosić 16% kwoty bazowej. Wysokość dodatku ma być proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia (art. 33a planowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

W okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. dodatek ten ma przysługiwać w wysokości:
 • w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. – 3%
 • w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. – 6%
kwoty bazowej.
Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wyróżniającej oceny pracy na zasadach, które mają obowiązywać od 1 września 2018 r.

Prawo do dodatku nauczyciel nabędzie z dniem:

 1. 1 stycznia – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy w okresie do 1 lipca do 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy;
 2. 1 września – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy w okresie od 1  stycznia do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

Prawo do dodatku ma wygasać z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym uzyskana przez nauczyciela ocena pracy niższa niż ocena wyróżniająca stanie się ostateczna. W tym miejscu warto przypomnieć, że zgodnie z projektem nowelizacji Karty Nauczyciela, ocena pracy nauczyciela ma być dokonywana cyklicznie tj. co 3 lata. Więcej w artykule: „Ocena pracy nauczyciela wpłynie na możliwość awansu i wynagrodzenie”.

Już tylko dodatek za pracę na terenie wsi

Z Karty Nauczyciela znikną także dodatki socjalne, poza dodatkiem wiejskim. A zatem nauczyciele nie będą już uprawnieni do:

 • lokalu mieszkalnego,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • działki gruntu do użytkowania,
 • mieszkań w budynkach szkolnych,
 • zasiłku na zagospodarowanie.

Nadal nauczyciel posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudniony na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców, będzie przysługiwać odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

Likwidacja dodatków socjalnych ma nastąpić już od 1 stycznia 2018 r., za wyjątkiem zasiłku na zagospodarowanie. Zasiłek ten będzie wypłacany nauczycielom, którzy spełnią warunki do jego otrzymania do dnia 1 września 2018 r.  (art. 136 ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela).
Więcej o planowanych zmianach w Karcie Nauczyciela w artykule: KARTA NAUCZYCIELA 2018 - ustawa przyjęta przez Sejm.
 • Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (wersja skierowana do podpisu Prezydenta) – art. 76,  art. 136.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel