Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 r.

Data publikacji: 2 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

Na konferencji prasowej poświęconej prezentacji wyników tegorocznych matur i założeń nowej formuły egzaminu, która zacznie obowiązywać w 2015 r. minister edukacji podkreśliła, że nowa formuła matury ma służyć podniesieniu poziomu kształcenia. W konferencji wziął także udział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Artur Gałęski oraz Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak.

Na konferencji prasowej poświęconej prezentacji wyników tegorocznych matur i założeń nowej formuły egzaminu, która zacznie obowiązywać w 2015 r. minister edukacji podkreśliła, że nowa formuła matury ma służyć podniesieniu poziomu kształcenia. W konferencji wziął także udział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Artur Gałęski oraz Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak.

Nowa formuła by lepiej mierzyć umiejętności uczniów

Do 2014 r. maturzyści będą kształceni wg starej podstawy programowej, jednak treść zadań maturalnych w obecnych egzaminach już kładzie większy nacisk na umiejętności i rozumowanie.

Egzamin maturalny, począwszy od 2015 r. zostanie zmodyfikowany tak, by lepiej mierzyć umiejętności uczniów kończących zreformowaną szkołę ponadgimnazjalną. Sprawdzanie umiejętności odtwarzania wiedzy encyklopedycznej zostanie zastąpione sprawdzeniem umiejętności krytycznej analizy informacji, rozumowania i wnioskowania w zakresie zdobytej wiedzy.
Obowiązkowa część egzaminu maturalnego w niezmienionym kształcie

W niezmienionym kształcie pozostanie obowiązkowa część egzaminu maturalnego, na której rozstrzyga się, czy maturzysta zdał maturę. Składa się na nią:

  • egzamin pisemny i ustny z języka polskiego,
  • egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego oraz
  • egzamin z matematyki - wszystkie przeprowadzane w oparciu o wymagania, określone w podstawie programowej dla poszczególnych przedmiotów w zakresie podstawowym.
Spośród tych pięciu egzaminów cztery będą przeprowadzane w dzisiejszym kształcie; zmianie ulegnie jedynie sposób przeprowadzania egzaminu ustnego z języka polskiego.
Wypowiedz ustna zamiast wcześniejszych prezentacji

Ocenianie przygotowanej wcześniej prezentacji maturalnej będzie zastąpione przez ocenę umiejętności tworzenia przez maturzystę wypowiedzi ustnej na temat wylosowanych podczas egzaminu pytań. Jest to jedna z kluczowych umiejętności, którą, zgodnie z nową podstawą programową, uczeń powinien opanować na lekcjach języka polskiego.

Maturzysta sam wskazuje przedmioty dodatkowe

Dalsza część egzaminu maturalnego służy pomiarowi umiejętności maturzysty dla celów rekrutacyjnych do szkół wyższych. Dlatego, podobnie jak dotychczas, maturzysta będzie sam wskazywał przedmioty dodatkowe, z których chce zdawać egzamin.

Te egzaminy służą zmierzeniu, w jakim stopniu jest on przygotowany do studiów i dlatego nie mają określonego progu zdawalności.

Z obecnej praktyki rekrutacyjnej polskich uczelni wynika, że od kandydatów na każdy kierunek studiów szkoły wyższe oczekują solidnej wiedzy z co najmniej jednego przedmiotu. Dlatego, wychodząc naprzeciw sugestii Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, od roku 2015 wprowadzony zostanie obowiązek przystąpienia na maturze do egzaminu z jednego wybranego przez maturzystę przedmiotu dodatkowego.
Wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym

Ponieważ w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej każdy uczeń będzie miał obowiązek uczyć się wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, wszystkie egzaminy maturalne w tej części matury będą przeprowadzane tylko na jednym poziomie - w oparciu o wymagania, określone w podstawie programowej dla poszczególnych przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Zapewni to lepszą porównywalność kandydatów w procesie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

Źródło informacji:

  • strona internetowa MEN.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel