Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie wspomagania szkół i placówek

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 13 grudnia 2012 r.
Poleć znajomemu

W dnia 12 i 13 grudnia odbyła się konferencje organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Jej głównym celem było zaprezentowanie propozycji zmian w prawie oświatowym, dotyczących funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w kompleksowym wspomaganiu pracy szkół i placówek, w tym w takich aspektach jak zapewnianie bezpieczeństwa w szkole oraz obowiązek szkolny w wieku 6 lat.

W dnia 12 i 13 grudnia odbyła się konferencje organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Jej głównym celem było zaprezentowanie propozycji zmian w prawie oświatowym, dotyczących funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w kompleksowym wspomaganiu pracy szkół i placówek, w tym w takich aspektach jak zapewnianie bezpieczeństwa w szkole oraz obowiązek szkolny w wieku 6 lat.

Budowanie spójnego systemu edukacji

Minister edukacji, Krystyna Szumilas podkreślała, że to niezwykle istotne spotkanie, ponieważ odbywa się w okresie wdrażania w szkołach  priorytetowych celów, określonych w kierunkach polityki edukacyjnej państwa oraz budowania spójnego systemu edukacji.

Wyniki badań pomocne przy projektowaniu kolejnych zmian

- Jesteśmy po ogłoszeniu wyników kilku badań międzynarodowych dotyczących edukacji, w których Polska brała udział - Pearsona, TIMSS, PIRLS - mówiła minister Szumilas. - To dobry moment, żeby także z tej międzynarodowej perspektywy popatrzeć, co i jak zmienia się w polskim systemie edukacji i wyciągnąć z tego wnioski przydatne przy projektowaniu kolejnych zmian.

Myśląc o systemie edukacji trzeba analizować, jak wszystkie działania wpływają na:

  • lepszą edukację,
  • lepszą pomoc dla ucznia,
  • lepsze zorganizowanie wychowania, opieki - bo to są nasze podstawowe działania.
Żeby ten cel osiągnąć trzeba wiedzieć jak współpracują ze sobą wszystkie instytucje i ludzie pracujący w systemie edukacji oraz jak działają na rzecz lepszej edukacji, a zwłaszcza dla konkretnego dziecka.

Minister edukacji jest zdania, że warto stale monitorować, co polski system edukacji daje uczniom. Jest to możliwe dzięki uczestnictwu w wewnętrznych i międzynarodowych badaniach, które wskazują, czy i jak nasi uczniowie poprawiają swoją wiedzę i umiejętności. To są istotne informacje, ponieważ weryfikują wcześniej podjęte decyzje, dotyczące systemu edukacji oraz wyznaczają skalę kolejnych zamierzeń (także w odniesieniu do wyników uczniów z innych krajów). Dlatego polski system edukacji oraz uczniowie poddawani są egzaminom zewnętrznym.

Pracownicy poradni pomogą dzieciom rozpoczynającym edukację w szkole

Minister edukacji narodowej prosiła zebranych na konferencji pracowników poradni, psychologów i pedagogów szkolnych o pomoc nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, samorządom i przede wszystkim dzieciom i rodzicom w przejściu progu pomiędzy przedszkolem i szkołą, bez względu na wiek dziecka zaczynającego edukację w szkole.

Nowe, uelastycznione procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Minister edukacji podczas konferencji zaprezentowała także propozycje zmian w, przekazanym 12 grudnia do konsultacji społecznych, projekcie rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Nowe regulacje mają zastąpić dotychczasowe rozwiązania z 2010 r. - zapewniając spójność z wprowadzanym systemem wspomagania szkół i organizacji pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Nowe rozporządzenie uelastyczni procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w przedszkolu, szkole lub placówce oraz sposób dokumentowania tych działań, co umożliwi sprawniejsze wypełnianie głównych celów tej pomocy, czyli rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów oraz wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Źródło informacji:

  • strona internetowa MEN.
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel