Nowe wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół za granicą

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 15 marca 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Od 2 marca obowiązują nowe przepisy rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli. Do 1 września 2014 r. nauczyciele pracujący w szkołach za granicą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje.

Definicja „szkoły za granicą”

Do rozporządzenia dodano definicję szkoły podstawowej za granicą, gimnazjum za granicą i liceum ogólnokształcące za granicą. Są to odpowiednio szkoły podstawowe, gimnazja lub licea ogólnokształcące oraz zespoły tych szkół, a także szkolne punkty konsultacyjne, przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujące plany nauczania uzupełniającego.

Kwalifikacje nauczycieli w poszczególnych typach szkół za granicą

Kwalifikacje nauczycieli w klasach I-III szkół podstawowych za granicą

Nauczyciele posiadający kwalifikacje do:

Konieczność uzupełnienia kwalifikacji o:

Cel kursu

 • nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych

 • 160- godzinny kurs kwalifikacyjny

Uzupełnienie przygotowania o wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji wczesnoszkolnej - metodyki pracy z najmłodszymi uczniami. Zapoznanie ze specyfiką nauczania zintegrowanego w grupach różnowiekowych i o różnym poziomie umiejętności językowych.

 • zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych

 • 20-godzinny kurs kwalifikacyjny

Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących za granicą

Nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania:

Konieczność uzupełnienia kwalifikacji o:

Cel kursu

 • języka polskiego w odpowiednich typach szkół

 • 20 -godzinny kurs kwalifikacyjny

Przygotowanie do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

 • języków obcych w odpowiednich typach szkół

 • 160 - godzinny kurs kwalifikacyjny

 • w klasach I - III  szkół podstawowych

 • 160 - godzinny kurs kwalifikacyjny, który nada uprawnienia do nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkół podstawowych

Uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji językowej, metodyki nauczania języka polskiego jako drugiego, a także literatury i kultury polskiej.

Kwalifikacje do nauczania wiedzy o Polsce

Nauczyciele posiadający  przygotowanie do nauczania:

Konieczność uzupełnienia kwalifikacji o:

Cel kursu

 • historii

 • 40 - godzinny kurs kwalifikacyjny

Przygotowanie do nauczania wiedzy o Polsce.

Zróżnicowanie długości kursu wynika z tego, że nauczyciele historii, języka polskiego, geografii i wiedzy o społeczeństwie posiadają wiedzę stanowiącą część nauczania tego przedmiotu.

 • języka polskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie

 • 80 - godzinny kurs kwalifikacyjny

 • w danym typie szkoły (dot. innych przedmiotów niż ww.)

 • 120 - godzinny kurs kwalifikacyjny

Ukończenie kursu pilotażowego także daje kwalifikacje!

Wymóg ukończenia ww. kursu kwalifikacyjnego spełniają nauczyciele, którzy ukończyli przed 2 marca 2012 r lub ukończą pilotażowy kurs w zakresie wykorzystania ram programowych kształcenia uzupełniającego w przygotowaniu programów nauczania dla szkół, zespołów szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych za granicą, realizowany w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania - zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego - przeznaczonych dla uczniów - dzieci obywateli polskich za granicą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty” Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.3., w łącznym wymiarze określony jak wyżej.  

Kursy kwalifikacyjne organizowane wyłącznie na zlecenie MEN!

Kursy kwalifikacyjne w zakresie nauczania uzupełniającego dla nauczycieli szkół za granicą będą organizowane wyłącznie na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej. Do tych kursów nie stosuje się zatem §14 rozporządzenia MEN z 19 listopada 2009 r., który daje prawo organizowania kursów kwalifikacyjnych na zlecenie organu prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel